Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Børnefamilier fra Sjælsmark skal til Avnstrup

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Asylcenter Avnstrup legeplads
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Regeringen har besluttet, at de børnefamilier, der i dag er indkvarteret på den tidligere kaserne Sjælsmark i Hørsholm Kommune, fremover skal indkvarteres på det tidligere Avnstrup Sanatorium i Lejre Kommune.

Center Avnstrup fungerer i dag som hjemrejsecenter, hvor der indkvarteres afviste asylansøgere. Der er i dag både enlige og familier på Center Avnstrup. Fra foråret 2020 vil det kun fungere som center for børnefamilier uden lovligt ophold i Danmark.

Denne løsning sker på baggrund af en politisk forståelse mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der i november 2019 blev enige om en række konkrete ændringer af rammevilkårene og om, at børnefamilierne tilbydes mulighed for at kunne flytte ud af Sjælsmark senest i april 2020.

Tidligere tuberkulosesanatorium
Det tidligere tuberkulosesanatorium i Avnstrup blev taget i brug i 1940 og ligger i et skovområde uden for Hvalsø. Der er ikke hegn rundt om centret, og der vil blive etableret køkkenfaciliteter til beboerne, så de selv kan lave mad. Det vil desuden ikke være kriminalforsorgen, der bliver indkvarteringsoperatør på centret.  

Indkvarteringen på Center Avnstrup vil således give beboerne nogle andre omgivelser, end de i dag befinder sig i på Udrejsecenter Sjælsmark.

Derudover vil de pædagogiske tilbud blive styrket, og der vil som noget nyt være et vuggestuetilbud til alle børn på centret.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi sagde før valget, at der er behov for at skærme børnene noget bedre. Det gør vi nu. Først og fremmest ved fremover at tilbyde vuggestue og styrke børnehave og fritidstilbud, ligesom børnene ikke mere skal bo bag et hegn. Men vi skal også være ærlige over for hinanden. Vi vil stadig se børn, der har det svært. Ikke på grund af dagens beslutning, men på trods af den. Sådan vil det være, så længe forældrene ikke følger myndighedernes afgørelse om at rejse hjem.”

Der vil ikke komme til at bo enlige på centeret. De beboere, der i dag er indkvarteret på Center Avnstrup, og som ikke er i målgruppen for det kommende udrejsecenter, vil blive flyttet til et af Udlændingestyrelsens øvrige indkvarteringssteder.

LÆS MERE HOS UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET