Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
FORSLAG

Børne- og undervisningsministeren vil ændre fraværsregler i gymnasiet

Børne- og Undervisningsministeriet
To drenge sidder ved siden af hinanden i et klasselokale

Pernille Rosenkrantz-Theil vil afskaffe de detaljerede fraværsregler, der har affødt kritik blandt lærere, ledere og elever.

Det skal ikke længere give fravær for hele timen, hvis for eksempel en forsinket bus eller en ødelagt cykelkæde er skyld i, at elever kommer for sent. Gymnasier skal heller ikke længere tvinges til at fastsætte lokale måltal for nedbringelse af fravær eller offentliggøre det samlede elevfravær på deres hjemmeside.

Derfor ønsker børne- og undervisningsministeren, at de nuværende fraværsregler, der blev indført i efteråret 2018, fjernes, og ministeren vil sende en ny bekendtgørelse i høring.

”Regeringen stoler på lærernes faglighed. De kan godt finde ud af, hvornår en elev har en god undskyldning for at komme et par minutter for sent, og hvornår en elev gentagne gange forstyrrer undervisningen. Det skal vi ikke føre kontrol med inde fra Christiansborg. Det er dog fortsat vigtigt, at vi har fokus på fravær, for fravær kan have store faglige og sociale konsekvenser for den enkelte elev,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Derfor vil det med de nye regler stadig være et krav for gymnasierne at registrere og følge op på elevernes fravær, og i fremtiden vil gymnasierne årligt skulle indberette deres fraværstal til Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Regeringens forslag til nye regler om fravær
  • Der genindføres mere overordnede regler om fraværsregistrering.
  • Kravene om fastsættelse af lokale måltal og offentliggørelse af fraværstal afskaffes.
  • Der vil fortsat være krav om, at gymnasierne skal registrere elevernes fravær.
  • Det vil fortsat være op til gymnasiets ledelse at beslutte, hvordan der skal reageres på den enkelte elevs konkrete fravær.
  • Gymnasiernes fraværstal skal fremover indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet.