Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sygefraværs-pakke skal give færre sygedage i det offentlige

Hjælp til offentlige arbejdspladser med højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, bedre ledelsesinformation og nye videnspakker.

Finansministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Sygeplejerske på arbejde
Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

I den offentlige sektor er der et stort potentiale for at bringe sygefraværet ned. I 2017 lå det på ca. 11,4 arbejdsdage i gennemsnit, hvilket svarer til lidt over 32.000 fuldtidsstillinger, viser en ny undersøgelse fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Og bliver det reduceret med bare én dag, vil det årligt svare til ca. 2.800 flere personer på arbejdspladserne i det offentlige.

Det potentiale skal der større fokus på at indfri, mener regeringen. Med reformsporet om ledelse og kompetence, som er en del af Sammenhængsreformen, vil regeringen derfor sætte gang i forskellige indsatser på tværs af kommuner, regioner og stat for at nedbringe sygefraværet.

"Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt offentligt ansatte, vil det gavne den enkelte medarbejder, give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne og betyde, at der skal bruges færre penge på vikarer. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne. Derfor sætter vi ind nu med flere tiltag, så vi kan få et lavere sygefravær og mere velfærd", siger innovationsminister Sophie Løhde.

Stor forskel på sektorerne
Selvom sygefravær og arbejdet for at nedbringe det har stor opmærksomhed i det offentlige, er der stor forskel på sygefraværet i det offentlige – både på tværs af og inden for sektorerne.

Eksempelvis viser undersøgelsen foretaget af Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet, at det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne i 2017 var 12,8 dage, mens det i regionerne og i staten var henholdsvis 11,8 og 7,8 dage pr. fuldtidsansat.

"Sygefraværet er et fokusområde for regeringen, og vi kan se, at der er mange sygedage nogle steder i det offentlige, og det skal vi gøre noget ved. Det er først og fremmest en ledelsesopgave at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Derudover skal vi fra politisk hold også sætte ind, og det gør vi med en bred sygefraværs-pakke – blandt andet er der øremærket 100 mio. kr. til de offentlige arbejdspladser, hvor medarbejderne har højt sygefravær, eller arbejdsmiljøet er særligt belastet. Så vi kan få sygefraværet ned til glæde for den enkelte og for samfundet", siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

100 mio. kr. på særlige indsatser
Derfor vil regeringen lægge særlige kræfter der, hvor udfordringerne er store. For der er arbejdspladser, som kræver skræddersyede indsatser, fordi de har højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø.

Her vil regeringen bruge 100 mio. kr. på særlige indsatser, som skal udvikles i samarbejde med KL og Danske Regioner, så de får størst mulig effekt.

Regeringen vil også oprette et rejsehold til arbejdspladser med konkrete udfordringer, bedre og hyppigere ledelsesinformation og videnspakker om forebyggelse af sygefravær til lokale arbejdspladser. Reformsporet står dog ikke alene, når det gælder regeringens fokus på sygefravær.

 

 • Fakta om initiativerne i reformsporet

  100 mio. kr. til indsatser på de arbejdspladser, som har et særligt belastet arbejdsmiljø eller udfordringer med højt sygefravær.

  Derudover afsættes der penge til:

  Et rejsehold som et frivilligt tilbud til arbejdspladser med konkrete udfordringer, som derfor har brug for rådgivning. Rejseholdet oprettes for en periode på tre år og skal både hjælpe arbejdspladser og udbrede viden om, hvordan de kan reducere sygefraværet. 

  Bedre og hyppigere ledelsesinformation, så arbejdspladserne får overblik over sygefraværet. 

  Videnspakker til lokale arbejdspladser. De bruges som guides med viden om, hvordan man forebygger sygedage blandt personale og medarbejdere, og hvordan man kan fastholde medarbejdere under sygemelding, så de fortsat har en tilknytning til arbejdspladsen. 

  Fælles mål med KL og Danske Regioner om, at sygefraværet i det offentlige skal falde år for år frem mod 2022. KL og Danske Regioner bliver inviteret til at indgå i et partnerskab om at gennemføre initiativerne og indfri målsætningen.

pdf (625 Kb)