Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Aftale

Øget indsats mod kvælstofudledningen fra landbruget

Miljø- og Fødevareministeriet
Vandløb ved Seest, Kolding
Foto: Colourbox

Bedre muligheder for omlægning til økologi, flere midler til privat skovrejsning og urørt skov og en øget indsats mod kvælstofudledningen. Det er blot et udpluk af tiltagene i en ny, ambitiøs aftale om kvælstofindsatsen for 2020, som regeringen, dens støttepartier og Alternativet i dag præsenterer.

"Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan præsentere en række tiltag, som vil gøre Danmark mere grøn og bæredygtig. Mindre forurening af vandmiljøet, mere skov og færre drivhusgasser allerede fra 2020. Det er en god aftale, som peger i den rigtige retning", siger fødevareminister Mogens Jensen. 

Fødevare- og landbrugspakken, som den tidligere regering vedtog sammen med Dansk Folkeparti, har ikke sikret en reduktion i kvælstofudledningen. Derfor har regeringen, dens støttepartier og Alternativet besluttet at skrue op for den målrettede kvælstofregulering. Konkret betyder det, at den indsats, som skulle have været gennemført i 2021, nu gennemføres allerede til næste år. Dermed skal den målrettede kvælstofregulering sikre en reduktion på - i runde tal - 3.500 tons i 2020. Indsatsen forventes også at mindske udledningen af drivhusgasser og alt andet lige bidrage positivt ift. naturbeskyttelsen.

"Vi skal passe bedre på vores vandmiljø. Med aftalen her tager vi et vigtigt skridt i den retning. Kvælstofudledningen skal ned i Danmark, og den tidligere regering efterlod en regning til miljøet med landbrugspakken. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi allerede nu handler til fordel for vores grundvand og kyster sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Det er en ambitiøs aftale, der gør Danmark grønnere", siger miljøminister Lea Wermelin.

Det fremgår af den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fra juni, at udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart, og at der vil blive fremlagt en plan for implementering og efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv. 

 

LÆS MERE HOS MILJØ- OG FØDEVARMINISTERIET

 • Fakta
  • Der er store geografiske forskelle i jordens egenskaber og vandmiljøets sårbarhed. Ved at målrette kvælstofreguleringen tilpasses kravene til behovet i de enkelte lokalområder, der-med skal landmændene kun lave en indsats, hvor der er behov for den. 
  • Der er i 2020 afsat i alt 190 mio. kr. til målrettet kvælstofregulering. Det er EU-midler fra det danske landdistriktsprogram.
  • Med de 190 mio. til kompensation til landmændene skal der i den målrettede regulering i 2020 etableres, hvad der svarer til i alt 380.000 ha efterafgrøder på de danske marker. Der kan i stedet for efterafgrøder vælges mellem en række alternativer, eksempelvis tidlig såning og mellemafgrøder.
  • Såfremt der ikke udlægges tilstrækkeligt med bl.a. efterafgrøder i den frivillige tilskuds-ordning, vil landmændene få et ikke-kompenseret krav om at udlægge yderligere efterafgrøder eller alternativer. Derved opnås der sikkerhed for, at indsatsen gennemføres.
  • Landbrugsstyrelsen vil hurtigst muligt offentligøre kort, hvor den præcise fordeling af den kvælstofreducerende indsats fremgår.
  • Ændringen af N-indfasningsordningen betyder, at der ikke vil blive tildelt kvælstof under ordningen i 2020 som ellers forudsat. Den nuværende bekendtgørelse ophæves i sin helhed, og ministeriet vil efterfølgende arbejde på en ny og ændret ordning til de landbaserede anlæg, som forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2021 med en samlet pulje og ansøgningsrunde i 2021.

Læs aftaleteksten herunder

pdf (102 Kb)