Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Universitetsstuderende får mere fleksibilitet og frihed

Det bliver nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid, og universiteterne får mulighed for at udbyde nye 1-årige akademiske overbygningsuddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fra næste sommer får studerende flere og bedre muligheder for at gå ind og ud af universitetet og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet undervejs i uddannelsen. Alle Folketingets partier præsenterer i dag en aftale, der skal gøre universitetsuddannelserne mere fleksible.

For uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er det afgørende med fleksible universitetsuddannelser, når vi uddanner til fremtidens arbejdsmarked:

"Det er rigtig godt, at de studerende nu får større fleksibilitet. Nogle har appetit på at prøve bacheloruddannelsen af på arbejdsmarkedet og blive klogere, mens de har et job. Det kan de nu. Og de kan være sikre på, at der er en plads på universitetet, hvis de vil tilbage til studierne og læse videre. Jeg har, siden jeg tiltrådte, været optaget af at give studerende flere muligheder og mere frihed. Med den her aftale bliver det en realitet", siger Tommy Ahlers.

Partierne er enige om, at de nuværende bacheloruddannelser og kandidatuddannelser fortsat skal være hovedvejen igennem universitetet. Men ikke alle behøver at gå den samme vej.

Aftalen indeholder blandt andet:

 • Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år)
 • Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
 • Bedre mulighed for at studere på deltid (flere erhvervskandidatuddannelser).

Lovgivningen forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Forlængelsen af retskravet vil gælde for bachelorstuderende, der afslutter deres uddannelse sommeren 2019.

Afskaffelse af 1,08-reglen

Partierne er også enige om at afskaffe 1,08-reglen, der giver ansøgere til de videregående uddannelser mulighed for at gange deres gennemsnit fra gymnasiet med 1,08, hvis de søger ind på en videregående uddannelse inden for to år efter afsluttet adgangsgivende eksamen. Reglen vil være afskaffet fra 2020.

"Vi skal skrue ned for jagten på karakterdecimaler. Optaget skal afspejle, hvor dygtig du er, ikke hvor hurtig du er", siger Tommy Ahlers.

Det siger politkerne:

 • Merete Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti:

  Udviklingen i samfundet kalder på mere fleksible universitetsuddannelser, det får vi med denne aftale.

  I Det Konservative Folkeparti er vi særligt glade for, at vi nu giver de studerende reel mulighed for at skabe sig erhvervserfaring mellem bachelor og kandidat, det vil være en gevinst for både den enkelte studerende og det danske arbejdsmarked.

 • Mette Reissmann, Socialdemokratiet

  Uddannelserne er hårdt presset af regeringens årlige nedskæringer. Dem får vi desværre ikke stoppet i dag. Men vi får sat nogle socialdemokratiske aftryk, som styrker mulighederne og fleksibiliteten for de studerende.

  Det er vigtig for os i Socialdemokratiet at gøre noget ved karakterræs og stress på uddannelserne. Derfor er det godt, vi kommer af med karakterbonussen.

  Vi har også kæmpet for at udvide retskravet, som sikrer, at de unge kan komme tilbage og videreuddanne sig efter nogle år på arbejdsmarkedet. Og så får vi flere erhvervskandidatuddannelser og en ny 1-årig overbygningsuddannelse. Det er vi godt tilfredse med.

   

 • Jacob Mark, SF

  Den her aftale er et kæmpe skridt i den rigtige retning for et bedre uddannelsessystem.

  Vi skruer ned for karakterræset og afskaffer karakterbonussen. Det har SF kæmpet for i mange år. Vi giver studerende mere ro på og bedre mulighed for at arbejde eller fordybe sig i noget spændende mellem bachelor og kandidat, hvor vi udvider retskravet med tre år. Det har vi kæmpet for i endnu flere år.

  De studerende får mere frihed og flere muligheder med den her aftale, så jeg er rigtig glad i dag.

   

 • Rosa Lund, Enhedslisten

  Jeg må sige, at jeg virkelig er glad for, at 1,08-gangereglen nu endelig er afskaffet. Det har Enhedslisten kæmpet for i årevis. Med den her aftale er vi ikke i mål med at skabe et fleksibelt uddannelsessystem. Men vi er i dag kommet et godt stykke.

   

 • Carolina Magdalene Maier, Alternativet

  For Alternativet er uddannelse livslang. Derfor er vi meget tilfredse med den her aftale, som gør det nemmere at kombinere uddannelse og arbejde og at tage en 1-årig forskningsbaseret overbygning til sin bacheloruddannelse.

  Og så er vi rigtig glade for, at vi med aftalen afskaffer 1,08-reglen, som aldrig har været gavnlig. Den studerende skal følge sin nysgerrighed, ikke politiske styringsinstrumenter.

   

 • Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

  I Dansk Folkeparti lægger vi stor vægt på muligheden for livslang læring. Det kræver et fleksibelt uddannelsessystem, så det er muligt at tage en uddannelse ved starten af arbejdslivet og så supplere sidenhen.

  Derfor er vi i Dansk Folkeparti glade for denne aftale, som et godt skridt i den rigtige retning. Med det forlængede retskrav giver vi muligheden for, at man kan afprøve bachelorarbejdsmarkedet med sikkerhed for efter et par år at kunne vende tilbage og f.eks. tage en erhvervskandidat.

  Eller efter 10 år på arbejdsmarkedet at kunne vende tilbage til universitet og tage en etårig akademisk overbygningsuddannelse.