Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Unge skal rådgive sundhedsministeren

Ungepanel skal give ministeren råd og hjælpe med at finde ideer til, hvordan den psykiske trivsel blandt unge kan forbedres.

Sundheds- og Ældreministeriet
Se video fra sundhedsministerens første møde med ungepanelet.

Selvom de fleste danske unge har det godt og trives, er der samtidig en stadigt større gruppe af danske unge, som bliver ramt af stress, angst, depression og andre psykiske problemer.

Den udvikling bekymrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Som en et led i arbejdet med at få knækket den negative trivselskurve blandt de unge, har ministeren derfor nedsat et ungepanel, der i de kommende måneder skal mødes med ministeren og komme med konkrete råd til, hvad der kan gøres for at forbedre de unges trivsel.

”Vi kan jo godt som forældregeneration gøre os alle mulige forestillinger om, hvordan det er at være ung i dag. Men ingen ved jo bedre end de unge selv, hvordan det opleves og hvilke udfordringer, man møder. Vi skal have tidligere fat i unge, der mistrives, så de ikke får det endnu værre og deres mistrivsel udvikler sig til alvorlige psykiske sygdomme. For mig er det afgørende, at vi lytter og inddrager de unge i vores arbejde, og jeg glæder mig meget til at mødes med de unge i panelet i den kommende uge,” siger Ellen Trane Nørby.

Erfaring med psykisk mistrivsel

Ungepanelet består af i alt 10 unge, der hver især brænder for at sætte unges mentale helbred på dagsordenen. Flere af panelets medlemmer har selv erfaring med psykisk mistrivsel og sygdom, mens andre yder en frivillig indsats for sårbare unge eller er aktive i debatten om ungekultur og præstationssamfund.

Ungepanelet er nedsat frem til udgangen af 2018. Panelet vil blandt andet samles til tre workshops. Panelets arbejde slutter ved udgangen af 2018, hvor panelet overrækker ”Ni gode råd til sundhedsministeren” om hvad der kan gøres for at forbedre den psykiske trivsel blandt unge. 

Ungepanelets medlemmer

Ungepanelets medlemmer er indstillet af en række relevante organisationer og/eller udvalgt, fordi de er aktive debattører af ungdomskultur og trivsel. Medlemmerne er alle mellem 20 og 26 år.

Panelet består af Daniel Kristiansen (Sind Ungdom), Kristina Ørsted Nielsen (Børns Vilkår), Asger Brodtkorb (LMS), Zenia Madsen og Signe Bille (Det Sociale Netværk), der alle har erfaring med psykisk mistrivsel og sygdom. Flere af dem yder ligesom Rikke Seerstedt fra girltalk.dk en frivillig indsats for at hjælpe andre unge, der har det psykisk svært. Desuden deltager Fie Sommer og Amalie Wessel, der begge kommunikerer om perfekthedskultur, og som har bl.a. har været med i ”De Perfekte Piger” på DR3. Sana Mahin Doost (Danske Studerendes Fællesråd) og Chris Holst Preuss (Dansk Ungdoms Fællesråd) er begge aktive i debatten om præstationskultur og ungefællesskaber, og de er også med i ungepanelet.