Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Teknologipagt skal løfte danskernes digitale kompetencer

Regeringen igangsætter en teknologipagt, hvor bl.a. erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder

Beskæftigelsesministeriet
Erhvervsministeriet
Undervisningsministeriet

Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med digitale og tekniske kompetencer. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes i fremtiden, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale og tekniske færdigheder. 

Derfor vil regeringen i løbet af de kommende måneder igangsætte en Teknologipagt, der skal få flere unge til atinteressere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser.

Regeringen sætter med Teknologipagten et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). Hvis målsætningen realiseres, indebærer det, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end ellers – og det er oveni, hvad der er på vej som følge af de seneste års øgede optag på de videregående uddannelser. 
På det faglærte område betyder det, at Danmark skal vende en faldende tendens i antal uddannede til en stigning. På det videregående niveau betyder det – sammen med de seneste års øgede optag på STEM-området – at Danmark over de kommende 10 år alt andet lige løfter sig op blandt de lande i OECD, hvor flest tager en STEM-uddannelse blandt de 18-40-årige.

 

 

Foto: Per Daugaard/SkillsDenmark

Erhvervsminister Brian Mikkelsen
”Med en Teknologipagt vil vi forene alle gode kræfter og give håndslag med erhvervslivet på, at de vil tage helt konkrete initiativer, der skal få de unge til at vælge en uddannelse og et job inden for det digitale og teknologiske område. Det har vi hårdt brug for, hvis vi skal skabe forretningsudvikling, og virksomhederne skal udnytte digitaliseringen og have kompetencer til fremtidens digitale job.”

Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind
”Vi skal mestre teknologien, så vi kan forme fremtiden og få mest muligt ud af de muligheder, teknologien giver os. Det vil gøre os rigere, klogere og gøre tilværelsen bedre for mange af os. Det kræver et højt vidensniveau, at vi kan tænke kreativt og finde på nye måder at anvende teknologien. Det skal vi alle være bedre til. Samtidig er der brug for, at flere uddanner sig inden for teknik og it, fx matematikere, datamatikere og ingeniører. Det skaber vi nu.”

Undervisningsminister Merete Riisager
”Danskerne skal ikke blot være brugere af teknologi. Vi skal også være dem, der former den. Det kræver, at vi tidligt ruster børn og unge til et stadigt mere teknologisk samfund. Det betyder ikke, at alle børn skal være eksperter i kodning og algoritmer. Men vi har den ambition, at alle børn skal dyppe tæerne i vandet. Så springer nogle ud fra 10-meter vippen og laver det nye Facebook, mens andre lærer at svømme og gebærde sig fortroligt og sikkert digitalt. Det er ikke kun vigtigt for fremtiden, men vigtigt for den enkelte nu og her.”

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:
"Det er vigtigt for samfundet, at flere unge får øjnene op for de muligheder, der er indenfor de naturvidenskabelige fag og teknologien bag fx computere og robotter, fordi det kan være med til at skabe arbejdspladser og vækst. Derfor har vi også drøftet teknologipagten med Disruptionrådet, som bakker op om initiativet. Rådet påpegede, at det er vigtigt, at der også er fokus på, hvordan kompetencerne knyttes til innovation og forretningsforståelse. Det er jeg helt enig i."

Teknologipagten startes formelt op i foråret med et arrangement, hvor parterne skriver under på, hvordan de konkret vil deltage i Teknologipagten (”Teknologipagterklæringen”). 

Der skal samtidig nedsættes et Teknologipagtråd med en formand i spidsen, der sammen med de fire ministre skal være med til at sikre fremdriften og udbredelsen af Teknologipagten. Et sekretariat skal varetage det daglige arbejde og koordinere de konkrete indsatser, der igangsættes. Teknologipagten er åben for alle, der vil bidrage.

Teknologipagten er en del af strategien for Danmarks digitale vækst, der præsenteres på tirsdag d. 30. januar.
Som led i strategien ønsker regeringen at afsætte 75 mio. kr. til Teknologipagten frem mod 2021.