Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Strømmen i Danmark har aldrig været mere klimavenlig

Aldrig før er danskernes strøm blevet produceret med så lav CO2-udledning som i 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Aldrig før er danskernes strøm blevet produceret med så lav CO2-udledning som i 2017.

Således udledte en kilowatttime strøm til kaffemaskinen, tørretumbleren eller madlavningen i danske husstande den laveste mængde CO2 nogensinde sidste år. Det er især flere kraftværkers skift fra kul til biomasse, der har været med til at sende det danske CO2-regnskab i bund.

Sidste år blev der sat en opsigtsvækkende grøn rekord, da udledningen af CO2 i elforbruget for første gang nogensinde lå under 200 gram pr. kilowatttime hos forbrugeren. Det viser den seneste udgave af Energinets årlige Miljødeklaration.

Grafen viser den gennemsnitlige CO2-udledning fra elforbrug fra private husstande, virksomheder og andre slutforbrugere. For første gang er den under 200 gram pr. kilowatttime. Tendensen er nedadgående, men kan svinge fra år til år, bl.a. afhængigt af, om det blæser meget, og om Danmark importerer eller eksporterer meget strøm til og fra Norden eller Centraleuropa.

”Strømmen i Danmark har aldrig været grønnere. Vi udleder historisk lidt CO2 i vores elforbrug. Det viser, at der er fart på den grønne omstilling i Danmark. Det er glædeligt, at kraftværkerne sender kullene på pension og bruger bæredygtig biomasse i stedet. Det er en udvikling, som vi vil skubbe på vores mål om at al kul skal være udfaset af elforbruget inden 2030, så vi forhåbentlig kan gøre strømmen endnu mere grøn og klimavenlig,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

 • Farvel til kul 

  Danmarks forbrug af kul toppede i 1991. Siden er det faldet med 65 pct.

  Andelen af kul til elproduktion er siden 1990 faldet fra over 90 pct. til i dag at ligge på mindre end 40 pct..

   I 2017 udledte en typisk husstand med et forbrug på 4.000 kilowatttimer 761 kg CO2 fra forbrug af el svarende til 190 g/kWh. De seneste fem år har en typisk familie isoleret set næsten halveret denne CO2-udledning.

  2017: 761 kg

  2016: 1.025 kg

  2015: 808 kg

  2014: 1.215 kg

  I 2017 nåede CO2-udledningen for første gang under 200 gram per forbrugt kilowatttime hos forbrugeren. Energinets Miljødeklarationer har aldrig tidligere vist så lav en CO2-udledning – Energinets miljødeklarationer går tilbage til 2005.

  Her udgjorde kulkraft ca. 37 pct. af en kilowatttime, og før den tid var elproduktionen i endnu højere grad baseret på kul og olie. I 2017 udgør kul knap 17 pct., dvs. et fald på ca. 20 pct.-point ift. 2005 og 2 pct.-point ift. seneste rekordår i 2015.

Kul er den største klimasynder og mest forurenende energikilde i Danmark. Herhjemme stod forbruget af kul i 2016 for en udledning på næsten 11 mio. ton CO2, hvilket var ca. 28 pct. af de samlede danske udledninger. Til sammenligning er det mere end udledningerne af CO2 fra husholdninger og produktionserhverv tilsammen.

”Selvom vi kan sole os i en rekord, står det helt klart, at vi hurtigt skal have udledningerne af CO2 fra elproduktionen meget længere ned. Og under COP23 i Bonn meldte jeg, og resten af regeringen, Danmark ind i en ambitiøs koalition af lande, der alle vil udfase kul fra deres elforsyninger inden 2030. Derfor er jeg i dialog med de kraftværker, der stadig bruger kul, så vi kan få sendt kullene på pension.,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Udbygningen af vedvarende energi med vindmøller har betydet, at CO2-udledningen pr. kilowatttime er faldet hen over årene. Årsagen, til at 2017 blev et nyt rekordår, er især, at flere kraftværker har skiftet kul ud med biomasse. Biomasse til energiproduktion regnes i internationale opgørelser som CO2-neutralt.