Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Misbrugsbehandlingen er blevet bedre

Socialpolitisk Redegørelse 2018: For mange unge, der ikke er i uddannelse og job, kan psykisk sårbarhed være en barriere for komme godt videre i voksenlivet.

Socialpolitisk Redegørelse 2018 bidrager med ny viden om socialpolitikken i Danmark og giver en samlet status for regeringens 10 mål for social mobilitet. Målene handler bl.a. om, at flere udsatte og mennesker med handicap skal i uddannelse og job og være en del af samfundets fællesskaber.

Det samlede billede er, at udviklingen ser ud til at gå i den rigtige retning på en række af målene. Eksempelvis er der tegn på, at misbrugsbehandlingen er blevet bedre. Men der er også steder, hvor udviklingen går i den forkerte retning eller er gået i stå. Der kan eksempelvis ikke konstateres nogen forbedring i udsatte børn og unges faglige niveau i skolen.

 

 

pdf (4,35 Mb)

Redegørelsen viser samtidig, at nogle kommuner opnår bedre resultater end andre på flere af målene.

"Når jeg læser redegørelsen, bliver jeg bekræftet i, at regeringen har set helt rigtigt med de sociale mål. De viser nemlig, at det kan lade sig gøre at skabe positive forandringer for udsatte og sårbare mennesker i vores samfund. Men det er ikke en udvikling, der kommer af sig selv. Noget af det, der ligger mig meget på sinde, er at give anbragte børn og unge en bedre skolegang. Det er et område, som jeg og regeringen er meget optaget af at få løftet, og redegørelsen sætter en tyk streg under, at det er et helt afgørende sted at sætte ind", siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Der er i løbet af de seneste tre år sket et markant løft af vidensniveauet på socialområdet. Her har Socialpolitisk Redegørelse spillet en central rolle. Siden 2016 har redegørelsen årligt givet et overblik over målgrupper, indsatser og udgifter på det sociale område – og ny viden om den socialpolitiske indsats i Danmark og resultaterne af indsatsen.

Læs mere på børne- og socialministeriets hjemmeside