Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sådan kan udsatte familier få bedre hjælp

Fem kommuner viser, hvordan forvaltningerne kan overvinde udfordringer som f.eks. forskellige budgetansvarsområder til gavn for udsatte familier.

Finansministeriet
Familie med mindre barn står ved udendørs blomsterhandel
Foto: Forsiden af rapporten "Økonomistyring af tværgående løsninger"

Hvordan kan kommunale forvaltninger med hver sit budget og hver sin økonomi arbejde sammen om at styrke indsatserne over for borgere og familier, der både slås med ledighed og sociale problemer?

Det giver fem forgangskommuner deres respektive svar på i en ny rapport, som VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet for regeringen.

"Vi vil gerne give kommunerne bedre mulighed for at arbejde på tværs af forvaltningerne, så blandt andre udsatte får en hjælp, der hænger sammen. Derfor har vi ændret lovgivningen, så borgere, der har brug for hjælp flere steder fra, fremover kan få én samlet handleplan. Og vi vil også lave en ny hovedlov, som skal gøre det nemmere for medarbejdere i kommunerne at give borgerne sammenhængende tilbud og indsatser", siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter: 

"Men vi hører tit, at det kan være svært for forvaltningerne at arbejde sammen på tværs, fordi de har forskellige budgetter og økonomi. Nu viser fem kommuner, at det godt kan lade sig gøre. Det kan forhåbentlig inspirere andre til at styrke det tværgående samarbejde, så indsatserne over for mennesker, som slås med komplekse problemer, bliver styrket".

Tværgående løsninger
Beskæftigelsesforvaltningerne i Assens, Albertslund, Høje-Taastrup, Furesø og Helsingør Kommuner har alle i en kortere årrække gjort sig konkrete erfaringer med, hvordan de kan organisere sig i såkaldte tværgående løsninger og tilrettelægge økonomistyringen, når de samarbejder med andre forvaltninger i kommunen.

 ”Nogle kommuner oplever, at det kan være svært at finde en god model for økonomistyring, når der arbejdes med indsatser for borgerne, der går på tværs af forvaltningerne. Det er enormt vigtigt, at kommunerne har overblik over deres økonomi og overholder deres budgetter. Rapporten fra VIVE kan forhåbentlig inspirere kommunerne til, hvordan de kan holde styr på økonomien, samtidig med at de skaber gode sammenhængende indsatser,” siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Arbejdet med analyserapporten har været forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter for Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Moderniseringsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet samt Børne- og Socialministeriet.pdf (2,03 Mb)

Fakta: Anbefalinger for kommunernes økonomistyring
Med afsæt i seks fokuspunkter for, hvordan kommunerne kan igangsætte, tilrettelægge og videreudvikle deres økonomistyring af tværgående løsninger, opstiller VIVE en række anbefalinger, fx:

 1. Valg og indretning af den politiske og ledelsesmæssige forankring
 • Politisk opbakning og politisk vedtagelse af den tværgående løsning er vigtig.
 • Der skal være administrativt frirum til at udvikle den tværgående løsning.
 • Den tværgående løsning skal entydigt forankres i direktionen.
 1. Udvælgelse af familier
 • Søg en vekselvirkning mellem kvantitative data og faglige vurderinger, når I udvælger familier.
 1. Organisering af det tværgående arbejde
 • Tag stilling til, hvilke medarbejdere der skal arbejde i den tværgående løsning.
 1. Økonomistyringsprincipper
 • Skab klarhed om placeringen af visitationskompetencen og betalingsforpligtelsen for indsatserne.
 1. Budget
 • Tværgående løsninger kan iværksættes, uden at der er overblik over fordeling af udgifter og gevinster på sektorområder.
 • Brug opgørelser af det reelle forbrug som baggrund for budgetlægning eller omfordeling af midler.
 1. Opfølgning på økonomien
 • Etabler et overblik over de samlede udgifter til de familier eller borgere, der er omfattet af en tværgående løsning.
 • Identificer borgere og familier i forskellige it-systemer for at kunne følge op på økonomi, aktivitet og progression.

Relateret indhold