Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Rekord i 2017: Højeste antal afdøde organdonorer nogensinde

- Mange pårørende vælger at sige ja til organdonation fra afdøde familiemedlemmer. En smuk gestus i en svær tid, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundheds- og Ældreministeriet

- Mange pårørende vælger at sige ja til organdonation fra afdøde familiemedlemmer. En smuk gestus i en svær tid, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Pårørende til patienter, der erklæres hjernedøde, siger gerne ja til, at deres familiemedlem donerer organer til transplantation, når den hjernedøde ikke selv har taget stilling.

Bl.a. derfor har antallet af afdøde organdonorer aldrig har været højere, nemlig 97 donorer i 2017.

I 2016 var tallet 89 donorer, viser en ny status fra Dansk Center for Organdonation.

Portræt af Ellen Trane Nørby ved hendes skrivebord
Foto: Les Kaner

 ”Midt i sorgen over at have mistet en af sine kære er det ikke nemt også at skulle tænke på organdonation. Derfor er det en smuk gestus, at et stort antal pårørende tager den beslutning. De hjælper kritisk syge mennesker til et nyt liv ved at sige ja til donation af et hjerte eller en nyre, og det kan vi kun tage hatten af for”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

National handlingsplan skal sikre flest mulig organer 
Folketinget vedtog i 2014 en national handlingsplan for organdonation. Formålet er at sikre, at så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation. 

Læs ’Status for gennemførelse af årsplan’ hos Dansk Center for Organdonation.

Handlingsplanen har to overordnede målsætninger: 

• Øge pårørendes accept af donation til 85 procent inden 2020. 
• Øge intensivafdelingernes opmærksomhed på donorer, så max. 5 procent af afdelingerne overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød. 

Den seneste status fra Dansk Center for Organdonation viser, at gennemsnitligt over de seneste fem år har 71 procent af de pårørende til hjernedøde patienter sagt ja til en organdonation, når den hjernedøde ikke selv havde taget stilling. 

Og kun i to procent af dødsfaldene – i alt fire tilfælde - i 2017 var personalet på en intensivafdeling ikke opmærksom på at overveje organdonation af eksempelvis nyre, hjerte, lever og lunger fra en hjernedød patient.

Handlingsplanen har også 23 anbefalinger for bl.a. at bruge det eksisterende donorpotentiale noget bedre, yde bedre omsorg for pårørende til en donor og få flere til at tage stilling til organdonation.

”For det er stadig meget vigtigt, at vi bliver ved med at minde danskerne om, at en positiv holdning til organdonation kan redde liv. Det er også vigtigt at huske på, at selv i en høj alder er det muligt at donere organer som nyre og lever”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 
I 2017 var den ældste donor 84 år gammel.

Ny mulighed for anonym nyredonation 
Der er også andre tiltag på vej, når det gælder organdonation.

Et bredt flertal i Folketinget aftalte i efteråret 2017 at gøre det muligt at donere nyrer anonymt til patienter med eksempelvis nyresvigt.

Sidste år blev Etisk Råd bedt om at tage stilling til, om det er etisk forsvarligt med anonym, levende donation, og rådet endte med en anbefaling.

Sundhedsstyrelsen har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan den nye mulighed skal udmøntes.

Der er blandt andet krav om, at potentielle anonyme donorer skal igennem en form for habilitetstest og helbredstest samt være informeret om konsekvenserne ved donation.