Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil styrke hjælpen til dem, der har det sværest

Tværgående hovedlov skal gøre det muligt for kommunerne at tilbyde mere sammenhængende indsatser til borgere og familier.

Finansministeriet

I Danmark har vi et fintmasket sikkerhedsnet, som sikrer, at man bliver grebet, hvis man bliver arbejdsløs eller rammes af sygdom. 

Men en gruppe mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet og samtidig kæmper med eksempelvis sociale og sundhedsmæssige problemer, har i dag svært ved at få den rette hjælp.

De bliver mødt af komplicerede regler, der går på tværs af forskellige lovområder, og flere forskellige sagsbehandlere fra forskellige kommunale forvaltninger, når de har brug for hjælp fra det offentlige.

"Vi svigter for mange"

Det skal der laves om på. Derfor præsenterer innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado i dag et nyt reformudspil som led i regeringens sammenhængsreform:

”Vi svigter i dag for mange af de mennesker og familier, som har det sværest i vores samfund. De bliver mødt af den tætteste jungle af regler, støttepersoner og indsatser, der er spredt ud over forskellige love, som det kan være svært hitte rede i både for borgere og sagsbehandlere”, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:

"De forskellige love gør det svært for sagsbehandlere i kommunerne at tilrettelægge de indsatser, der skal til for at give den rette og sammenhængende hjælp. Og det er med til at forringe kvaliteten i de indsatser og forløb, som borgerne tilbydes. Det ønsker vi at gøre op med. Indsatserne skal i langt højere grad tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og behov i stedet for paragraffer og proceskrav.”

Et af de helt centrale initiativer i udspillet med titlen ’Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats’ er en ny hovedlov.

Hovedloven skal samle lovgivning

Hovedloven, der samler bestemmelser fra syv lovgivninger på tværs af fire af de store velfærdsområder, skal give sagsbehandlere bedre muligheder for at tilbyde en koordineret og sammenhængende hjælp, så den enkelte borger kan få fodfæste i tilværelsen og komme i job eller uddannelse.

Med den nye hovedlov ønsker regeringen også at give sagsbehandlerne større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatser over for mennesker, der befinder sig på kanten af samfundet. Det skal eksempelvis i højere grad være muligt at tilrettelægge en samlet indsats, som koordinerer hjælpen i forhold til misbrug og hjemløshed, og som bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.    

”Ud over, at borgeren skal have tilbudt den rette hjælp, så vil den nye lov og de forenklinger i reglerne på beskæftigelsesområdet, der er aftalt, også skabe rum til, at de svageste borgere, som har massive sociale problemer, kan få en pause fra systemet og koncentrere sig om fx at komme ud af hjemløshed eller et misbrug. Vi har en gruppe mennesker med komplekse problemer med bl.a. misbrug, hjemløshed og psykisk og fysisk sygdom, som i dag kan fare vild i systemerne, og det skal vi gøre bedre,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Borgere skal have fast holdepunkt

Som led i reformudspillet ønsker regeringen at indgå en national aftale med KL om koordinerende sagsbehandlere. Hensigten er at give borgere, der i dag ofte har flere forskellige sagsbehandlere og støttepersoner på tværs af de kommunale forvaltninger, et fast holdepunkt i form af en sagsbehandler, der kender vedkommende og har overblik over de igangsatte indsatser.

Det vil kræve en stor indsats i kommunerne at implementere reformens initiativer. Regeringen ønsker derfor i samarbejde med KL at lave et partnerskab med kommunerne om forberedelse og implementering af reformen og lægger desuden op til at afsætte 120 mio. kr. af satspuljen over de næste fire år til implementeringsstøtte af reformen i kommunerne.

Centrale initiativer i reformen

Med reformudspillet ønsker regeringen at igangsætte en række markante initiativer, der skal sikre en fundamental omstilling af indsatsen til de svageste borgere.

 • Ny lov om en helhedsorienteret indsats

  Indsatser fra syv forskellige lovgivninger og fire forskellige sektorområder – beskæftigelse, social, uddannelse og sundhed – samles i én ny hovedlov.

  Hovedloven skal give mulighed for, at borgere kan få én udredning, én visitation, og én samlet afgørelse og en forenklet klageadgang.

 • Mestring af eget liv

  Evnen til og muligheden for at mestre eget liv skal styrkes for borgere, der modtager hjælp og støtte på social- og beskæftigelsesområdet.
   
  Fleksjobordningen skal tilpasses, så borgere kan prøve kræfter med et job på almindelige vilkår, fx deltid, og vende tilbage til fleksjobbet uden krav om genudredning inden for 2 år, hvis jobbet på almindelige vilkår bliver for stor en mundfuld.

 • National aftale om koordinerende sagsbehandlere

  Borgere og familier med komplekse problemer har ofte svært ved at overskue og finde rundt i de mange indsatser og medarbejdere, som de løbende er i kontakt med.

  Derfor vil regeringen indgå en national aftale med KL om koordinerende sagsbehandlere. Aftalen skal sikre gode principper for, hvordan borgerens kontakt til sagsbehandlere kan forenkles.

forside sammen med borgeren
pdf (3,52 Mb)