Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Pressemøde

Se pressemødet: Regeringen vil gøre energien grønnere og billigere

Danmark skal bevare sin position som en grøn vindernation og inspirere resten af verden med en ambitiøs grøn omstilling, der samtidig er til at betale

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Statsministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Se eller gense pressemødet, hvor energiudspillet bliver præsenteret

Regeringen sætter en ny kurs for dansk energipolitik. Danmark skal være grønnere, end det er i dag, men den grønne omstilling af landets energipolitik skal opnås samtidig med, at energien bliver billigere for både familier og virksomheder. Det er nødvendigt at være økonomisk ansvarlig i den måde, vi tænker energipolitik på i fremtiden, så danskerne får mest mulig grøn energi for pengene.

 Regeringen vil have øget konkurrence mellem de grønne teknologier. Det betyder, at store grønne teknologier som vindmøller og solcelleanlæg sammen med blandt andet biomasse skal konkurrere indbyrdes om at give danskerne mest mulig grøn energi for pengene.

Støtteordninger og rammebetingelser bør indrettes, så de mest effektive løsninger vinder frem, og så konkurrencen mellem teknologierne skærpes.

 

Det siger ministrene

 • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

  ”Regeringens langsigtede klimamål er, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050, der stort set ikke udleder drivhusgasser, og som er helt uafhængig af fossile brændsler som kul, gas og olie. På vej dertil skal vi kunne dække mindst halvdelen af Danmarks energibehov med vedvarende energi i 2030. Med energiudspillet tager regeringen nogle vigtige skridt i retning af at nå vores langsigtede klimamål. Og vi viser helt konkret, hvordan vi vil sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.”

 • Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

  ”I mange år har det snarere været reglen end undtagelsen, at afgifterne har fået et nøk opad. Nu går det den anden vej. Lavere afgifter giver mere velstand og flere arbejdspladser. For en helt almindelig familie bliver elregningen ca. 1.500 kr. lavere hvert år. Det kan mærkes. Samtidig vil vi ligestille alle erhverv, så eksempelvis revisorer, advokater og arkitekter ikke skal betale mere end andre. Med det og resten af udspillet laver vi et nybrud i energipolitikken. For første gang får forbrugere og erhvervsliv både mere grøn energi og billigere energi.”

 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen

  ”Med regeringens energiudspil viser vi, at en ambitiøs grøn omstilling og vækst i erhvervslivet går hånd i hånd. Jeg er meget tilfreds med, at vi med udspillet vil nå regeringens mål om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030 samtidigt med, at vi sænker elregningen for borgere og virksomheder. Det bidrager både til elektrificeringen af samfundet og forbedrer konkurrenceevnen. Derudover styrker vi eksportindsatsen, så vores dygtige grønne virksomheder får endnu bedre forudsætninger for at afsætte deres produkter på et konkurrencepræget globalt marked.”

Nogle af de store nybrud er en meget ambitiøs udbygning af havvind med danmarkshistoriens største havvindmøllepark på 800 MW og screening for endnu flere vindmøller på havet frem mod 2030, en reform af varmemarkederne og en energispareindsats, som målrettes dér, hvor der er mest effekt for tilskudskronerne.

Det er afgørende for regeringen at demonstrere, at Danmark fastholder sin førerposition som grønt foregangsland og inspirerer andre nationer til at vælge en grøn vej.

Konkrete prioriteringer i energiudspillet

 • Regeringen fremlægger en energipolitik, der både skubber Danmark længere frem på den grønne omstilling og samtidig gør energiregningen billigere for danskerne.
 • Regeringen afsætter 4,2 mia. kr. til åbne udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris.
 • Opførelse af Danmarkshistoriens største havvindmøllepark på op til 800 MW og nye standarder for at bruge markedet til at drive omkostningerne ned.
 • Regeringen forventer, at det vil koste 3,7 mia. kr. i støtte at få opført den store havvindmøllepark. Det er markant billigere end tidligere parker.
 • Der afsættes en pulje på 4 mia. kr. til at udbygge vores produktion af grøn biogas.
 • 0,4 mia. kr. afsættes årligt i 2021 til og med 2024 til at målrette energispareindsatsen til erhvervet.
 • Fra 2025 afsættes en reserve på 500 mio. kr. årligt, så der også efter 2024 kan igangsættes nye indsatser, hvis det viser sig nødvendigt for at nå mindst 50 pct. VE i 2030.
 • Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme med 0,6 mia. kr. i 2019 stigende til godt 3,5 mia. kr. i 2025 (ekskl. moms). Det skønnes at medføre et mindre provenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,4 mia. kr. i 2019 stigende til mere end 2 mia. kr. i 2025.
 • Regeringen vil modernisere varmesektoren og fjerne bindinger på værker og forbrugere.
 • Derudover afsættes der penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten, til at fremme overskudsvarme, til at fremme eksporten af vores energiteknologier og meget mere.
pdf (3,98 Mb)