Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen sætter ind for at få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde

Regeringen vil afsætte omkring 140 mio. kr. over fire år til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Det går fremad med integrationen på arbejdsmarkedet i Danmark.  Stadig flere kommer i job og bidrager til det danske samfund. Arbejdsmarkedstilknytningen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er dog stadig markant lavere end for personer af dansk herkomst. Forskellen er særlig stor, når det gælder gruppen af kvinder. For gruppen af ikke-vestlige kvinder i den arbejdsdygtige alder som helhed er 47 pct. i beskæftigelse, mens tallet er 74 pct. af kvinder med dansk baggrund.

Derfor vil regeringen sætte mere skub i beskæftigelsesindsatsen for de ca. 80.000 kvindelige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, som står uden for arbejdsmarkedet.

Kvinderne halter langt efter
”Det er helt afgørende, at vi får flere ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse. Det går fremad for beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere helt generelt, men kvinderne halter altså stadig for langt efter – også dem, der har været i landet i mange år. Det betyder, at mange af kvinderne er uden arbejde og kendskab til det danske samfunds normer og værdier, og de har praktisk talt isoleret sig fra det danske samfund. Derfor vil regeringen nu afsætte omkring 140 mio. kr. til en indsats, hvor vi sammen med kommunerne kan hjælpe kvinderne i arbejde, så de lærer dansk og bidrager til samfundet på lige fod med alle andre.”, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Regeringen vil indgå samarbejdsaftaler med en række kommuner om en forstærket beskæftigelsesindsats for kvinder med indvandrerbaggrund. Indsatserne kan f.eks. omfatte ægtefælleforsørgede kvinder, kvinder udsat for social kontrol eller anden vold og kvinder i udsatte boligområder.

Kommunerne får adgang til støtte til at implementere virkningsfulde beskæftigelses- og motivationsfremmende indsatser. Det kan f.eks. være med brug af kontaktpersoner, mentorstøtte, forældrekurser eller familiearbejde, og det kan være ved øget brug af sanktioner eller gennem behandling af traumer. Der bliver etableret tværkommunale netværk, hvor kommunerne vil have mulighed for at udveksle erfaringer.

Fakta om satspuljeudspillet

Udlændinge- og Integrationsministeriets initiativ er en del af regeringens samlede oplæg til udmøntning af satspuljen 2019. Satspuljen udgør i 2019 omkring 780 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden 2019-2022. Der lægges op til, at der skal afsættes omkring 140 mio. kr. i perioden 2019-2022 til Udlændinge- og Integrationsministeriets område til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Satspuljen betegner de penge, der som følge af satsreguleringsprocenten årligt reserveres til tiltag inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.