Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Opgør med puljetyranniet

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en politisk aftale, som skal gøre op med puljetyranniet i kommuner og regioner.

Finansministeriet
Portræt af Sophie Løhde
Foto: Les Kaner

Samtlige partier i Folketinget er blevet enige om, at der i 2022 skal være færre og større statslige ansøgningspuljer på de store velfærdsområder rettet mod kommuner og regioner.

Aftalen betyder, at der fremover skal bruges færre ressourcer på bureaukrati og administration af puljer, og at pengene i stedet skal bruges på den borgernære velfærd.

Innovationsminister Sophie Løhde, der har forhandlet aftalen på plads på vegne af regeringen, er godt tilfreds med, at samtlige partier er enige om at gøre op med puljetyranniet:

"Det er rigtig stærkt, at alle Folketingets partier står bag den politiske aftale. På den måde erkender vi et fælles ansvar for det puljetyranni, der er skabt ude i kommunerne og regionerne. Og også et fælles ansvar for at rydde op. I mange år har vi politikere talt om puljetyranniet, men vi har aldrig fået sat handling bag ordnede og forpligtet hinanden i fællesskab. Det har vi gjort nu,” siger innovationsministeren og fortsætter:

"Aftalen betyder, at vi skal have markant færre og større puljer fremover, ligesom vi knæsætter et helt nyt princip om, at alle landets 98 kommuner ikke skal bruge deres kræfter på at jagte de samme få millioner, som for længst er blevet ædt op i administration. Samtidig vil regeringen tage initiativ til at lave en ’puljekalender’, så kommunerne kun skal lede efter puljer fire dage om året – og ikke som i dag alle årets 365 dage".

 

Med aftalen er regeringen og partierne enige om markant at reducere antallet af statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner og regioner inden for de store velfærdsområder frem mod 2022. Der er enighed om, at pejlemærket er en halvering af antallet af puljer i 2022.

Minimumsgrænse: 10 mio. kr.

Derudover er partierne enige om at indføre en minimumsgrænse på 10 mio. kr. for nye puljer målrettet kommuner og regioner inden for de store velfærdsområder. Det betyder, at kommuner og regioner fremover ikke skal bruge tid og kræfter på at søge om mindre puljer, hvor administrationen ved ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad står mål med puljemidlerne.

Partierne er enige om, at initiativerne skal realiseres ved, at der i forbindelse med udmøntningen af målrettede løft til kommuner og regioner i højere grad anvendes færre og større ansøgningspuljer eller tildeling via direkte tilskud på baggrund af en objektiv, relevant fordelingsnøgle.

Regeringen vil hvert år opgøre og offentliggøre et ’puljeregnskab’, som er en oversigt over de ansøgningspuljer, der er blevet slået op i det forgangne finansår. Det skal give en løbende status på realiseringen af aftalen.

Aftalen udspringer af regeringens afbureaukratiseringsreform ’Færre regler og mindre bureaukrati’, der blev lanceret 4. september. Reformsporet er første del af regeringens Sammenhængsreform, der bl.a. skal skabe bedre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor.

Fakta om aftalen 

  • I 2017 blev uddelt omkring 3 mia. kr. gennem statslige ansøgningspuljer til kommuner og regioner inden for de store velfærdsområder.
  • Ansøgningspuljer indebærer en række administrative krav som følge af bl.a. udarbejdelsen af ansøgninger, vejledninger, løbende dokumentation.
  • Antallet af statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner og regioner på de store velfærdsområder blev i 2017 opgjort til ca. 70. Omkring halvdelen af puljerne er under 10 mio. kr.
  • Minimumsgrænsen på 10 mio. kr. betyder, at ansøgningspuljer skal være minimum 10 mio. kr. pr. ansøgningsrunde.
pdf (160 Kb)