Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Øget faglighed og mere frihed til folkeskolerne

Regeringen vil give mere frihed til skolerne, så de kan hæve fagligheden og planlægge en bedre skoledag for eleverne.

Undervisningsministeriet
Se eller gense statsministeren og undervisningsministeren, der præsenterer folkeskoleudspillet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager fremlægger i dag regeringens nye udspil på folkeskoleområdet: ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen

Udspillet bliver præsenteret på et pressemøde på Lillevang Skole i Allerød og lægger op til at justere folkeskolereformen for at hæve fagligheden og kvaliteten af skoledagen, samtidig med at der justeres på nogle af de områder, hvor der er udfordringer.

 

 • Initiativerne er som følger:
  1. Flere fagtimer i folkeskolen
  2. Igangsættelse af læsekampagne
  3. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
  4. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
  5. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
  6. Præcisering af brugen af § 16b
  7. Forsøg med selvstyrende skoler

Herunder findes en uddybning af de syv initiativer

pdf (301 Kb)

 

Regeringen vil blandt andet ændre på skoledagen, så eleverne skal have flere fagtimer og mindre understøttende undervisning, så skolerne får bedre mulighed for at fokusere på den faglige indsats og realisere ambitionerne i folkeskolereformen.

Flere fagtimer
”Det er i folkeskolen, at fundamentet lægges til de kommende generationers viden og dannelse. Regeringen ønsker at give plads til at prioritere elevernes faglighed gennem flere fagtimer i særligt naturfagene,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Et andet punkt i regeringens udspil handler om vikarer. En undersøgelse fra Undervisningsministeriet viste for nylig, at 11,1 procent af undervisningstimerne i folkeskolen blev gennemført med en vikar, og at mere end halvdelen af vikarerne ikke havde en kvalifikationsgivende uddannelse.

Færre vikarer
”Der er for mange timer i folkeskolen, der bliver dækket af vikarer. Når de voksne bliver skiftet for meget ud, så giver det lavere faglighed og lavere trivsel for børnene og de unge. Faste rutiner og rammer er en stor del af det gode børneliv. Derfor vil vi arbejde for større gennemsigtighed i omfanget af brugen af vikarer på skolerne, samt at der fastsættes en målsætning om, at kommunerne skal nedbringe brugen af vikarer,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Folkeskoleudspillet indeholder en række initiativer, som alle har til formål at styrke friheden og fagligheden.

pdf (4,26 Mb)