Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Bedre fordeling i dagtilbud

Regeringen
Børn spiser
Foto: Colourbox

Børn bosat i udsatte boligområder klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end andre børn og unge. Konsekvensen kan være, at børnene i mindre grad bliver klar til et voksenliv med videre uddannelse, selvforsørgelse og aktiv samfundsdeltagelse.

Når børnene klarer sig dårligere end andre børn og unge, kan det blandt andet skyldes, at de har dårligere forudsætninger for at klare sig godt i undervisnings- og uddannelsessystemet, samt at de i høj grad er koncentreret på få daginstitutioner.

To ud af tre børn, der går i daginstitution og kommer fra et udsat boligområde, går i en institution, hvor 30 pct. eller flere af institutionens børn er bosat i et udsat boligområde.

En høj koncentration af børn med bopæl i udsatte boligområder giver dårligere forudsætninger for at få kendskab til danske normer og værdier, og institutionen kan i sig selv udgøre et mini-parallelsamfund.

 

Figur

Regeringen foreslår:

• Der må maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Reglerne skal gælde for optag af nye børn set over et kalenderår

• Privatinstitutioner, som set over et kalenderår har nyoptaget mere end 30 pct. af børn, som er bosat i et udsat boligområde, skal have tilbagekaldt deres godkendelse. Børn i privatinstitutioner, der får tilbagekaldt godkendelse, skal have tilbudt en plads i et andet dagtilbud senest 3 måneder senere

• Børn, der ikke er bosat i udsatte boligområder, kan ikke anvises pladser i daginstitutioner, der ligger i tilknytning til udsatte boligområder

Udformning af den konkrete model skal drøftes med KL.

 

>> Tilbage til temasiden om strategi mod parallelsamfund