Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sådan fordeles pengene til kommuner og regioner

Regeringen forhandler med kommuner og regioner om næste års budget - læs hvordan det foregår

Finansministeriet
Finansminister Kristian Jensen forklarer, hvordan pengene bliver fordelt mellem stat, kommuner og regeioner

Tirsdag mødes regeringen med KL til forhandlinger om kommunernes økonomi for 2019. 

Hvad går forhandlingerne ud på? 

Der forhandles om fordelingen af den pose penge, som kommuner og regioner har til rådighed i det kommende år til at levere pleje af ældre, drift af skoler og andre velfærdsydelser.

Når der er indgået en aftale, har kommuner og regioner herefter ansvaret for at løse de konkrete opgaver og holde økonomien inden for de aftalte rammer.  Parterne kan tage andre konkrete emner op ved forhandlingsbordet, hvis de på den ene eller anden måde har tilknytning til den overordnede økonomi og økonomistyring i kommuner og regioner. 

Hvem forhandler? 

Det er regeringen på den ene side og Kommunernes Landsforening (KL) samt Danske Regioner på den anden side, der forhandler om den samlede økonomi i kommuner og regioner for det kommende år. 

Hvorfor er systemet indrettet sådan? 

Mange velfærdsopgaver løses decentralt i den offentlige sektor, det vil sige af kommuner og regioner. Tanken med aftalesystemet bygger bl.a. på, at mange politiske beslutninger træffes tæt på borgerne, hvilket giver rum til at tage hensyn til konkrete lokale forhold.

Det er op til kommuner og regioner, at sørge for at opgaveløsningen skal ske inden for den økonomisk ramme, som aftales i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og hhv. KL og Danske Regioner. Det giver plads til forskellighed på tværs af kommuner og regioner samtidig med, at der er styr på udgifterne.