Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Elever af ikke-vestlig herkomst halter efter i de nationale test

Om en elev er af dansk eller ikke-vestlig herkomst har stor betydning for, hvor godt eleven klarer sig i de nationale test. Det viser ny analyse.

Undervisningsministeriet
Foto: Martin Sylvest/Scanpix

80 procent af skoleeleverne skal være gode til at læse og regne. Sådan lyder en af de nationale målsætninger på undervisningsområdet. Elever af dansk herkomst er tæt på at nå den målsætning, men for elever af ikke-vestlig herkomst ser billedet anderledes ud. Det viser en ny analyse af resultaterne fra de nationale test i dansk, læsning og matematik fra skoleåret 2016/17.

Efterkommere defineres som personer, der er født i Danmark, men hvor ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark. Den nye analyse viser, at efterkommerne af ikke-vestlig herkomst halter væsentligt bagefter i forhold til klassekammerater af dansk herkomst. For eksempel opnår 80 procent af eleverne med dansk herkomst et resultat på niveauet ’god’ eller derover i den obligatoriske test i læsning i 8. klasse. Blandt efterkommere af vestlig herkomst udgør andelen også 80 procent, mens kun 66 procent af de ikke-vestlige efterkommere opnår et sådant resultat. Det mønster gør sig gældende på alle klassetrin i alle obligatoriske test i både dansk, læsning og matematik.

Forældres uddannelse spiller ind
Ses elevernes resultater i forhold til deres forældres uddannelsesbaggrund peger resultaterne på, at elever af dansk herkomst har større faglig gavn af at have højtuddannede forældre, end ikke-vestlige efterkommere har. Der er nemlig markant større forskel i andelen af elever med et resultat på ’god’ eller derover mellem elever med dansk herkomst og ikke-vestlige efterkommere, hvis elevernes forældre er højtuddannede, end hvis de er lavtuddannede. Det mønster gælder i alle obligatoriske test i både dansk, læsning og matematik.

Selvom elever af ikke-vestlig herkomst klarer sig dårligere end deres klassekammerater af dansk herkomst i de nationale test, lader der til at være en tendens til, at forskellene mellem dem er blevet mindre over tid, når der ses på læsning. Siden skoleåret 2011/12 har andelen af ikke-vestlige efterkommere, der klarer sig dårligt i de nationale test, været faldende. I samme periode har andelen af elever af dansk herkomst med dårlige resultater været stort set uændret. Forskellen er dermed reduceret i perioden. Den samme udvikling ses ikke i matematik.