Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danskerne skal have digital service i verdensklasse

Borgerne skal bl.a. have et samlet digitalt overblik over egne sager og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.

Finansministeriet
Kvinde trækker sin cykel mens hun kigger ned på sin smartphone med høretelefoner. Hun går på Strøget
Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Et samlet digitalt overblik over den enkelte borgers ydelser og igangværende sager med det offentlige, større gennemsigtighed i statens, kommunernes og regionernes brug af persondata og hurtigere udbredelse af velafprøvede digitale velfærdsløsninger på tværs af den offentlige sektor.

Sådan lyder nogle af overskrifterne i reformen ’Digital service i verdensklasse’, som innovationsminister Sophie Løhde og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille præsenterer i dag på vegne af regeringen.

”Vi er rigtigt gode i Danmark til at bruge digitale løsninger i den offentlige sektor. Men vi skal hæve vores ambitioner på det digitale område og blive ved med at udvikle os, så vi også i fremtiden er blandt de allerbedste lande i verden til digitalisering. Derfor tager vi nu det næste store skridt”, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:

”Vi fremlægger en digital servicereform, der bl.a. skal sikre, at borgerne oplever, at der på tværs af den offentlige sektor er sammenhæng i de digitale løsninger. Og at vi bliver bedre og hurtigere til at bruge velfærdsteknologi og nye teknologier som fx kunstig intelligens til at give danskerne endnu bedre velfærd.”

Danmark skal beholde førerposition
Med 22 konkrete initiativer skal reformsporet udvikle den offentlige digitale service til gavn for borgere og virksomheder og fastholde Danmarks førerposition inden for offentlig digitalisering.

Samtidig skal reformen være med til at øge danskernes tillid til offentlige myndigheders håndtering og brug af persondata. Og det er nødvendigt, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvis vi som samfund i endnu større grad skal drage fordel af digitaliseringen i den offentlige sektor de kommende år:

”Danmark skal ikke blot levere digital service i verdensklasse. Regeringen ønsker, at befolkningens tillid til det offentliges håndtering af data også er i verdensklasse. Teknologiske landvindinger giver nye muligheder. Men vi må ikke i vores iver efter digitalisering sætte borgernes tillid over styr. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med digitalisering sker inden for klare rammer – og med respekt for borgernes retssikkerhed og privatliv.”

Tæt samarbejde på tværs
Hvis det skal lykkes at virkeliggøre regeringens ambitioner på det digitale område, forudsætter det et tæt samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Regeringen ønsker derfor at indgå en aftale med KL og Danske Regioner om en digitaliseringspagt, hvor statslige myndigheder, regioner og kommuner forpligter sig til at samarbejde om den retning, som udstikkes med reformsporet.

’Digital service i verdensklasse’ er det tredje af i alt seks reformspor i regeringens Sammenhængsreform.

Tidligere i år har regeringen præsenteret en afbureaukratiseringsreform og en reform, der skal give borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats.

Centrale initiativer i ’Digital service i verdensklasse’

Med 22 initiativer skal reformsporet være med til at sikre, at danskerne i fremtiden møder en tidssvarende og sammenhængende offentlig sektor.

 • Følgende initiativer er blandt de mest centrale:
  1. Ny strategi for offentlige data skal medvirke til øget tillid og samtidig sikre, at vi får mest mulig gavn af de mange offentlige data.
  2. Regeringen vil oprette et Dataetisk Råd, der bl.a. skal give anbefalinger om dataetiske spørgsmål og dilemmaer og bidrage til samfundsdebatten.
  3. Under navnet ’Mit overblik’ skal der etableres en samlet indgang til det offentlige på borger.dk, der bl.a. skal give borgerne overblik over egne sager, vigtige frister og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.
  4. Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner, der forpligter alle parter på de tre indsatsområder og sikrer digital service i verdensklasse.
  5. Sammenhængende digitale brugerrejser skal sikre, at borgere og virksomheder i 20 vigtige situationer med flere gøremål oplever en nemmere og mere sammenhængende digital service.
  6. En ny kørekort-app skal gøre det nemmere for borgerne at legitimere sig i Danmark, og på sigt skal andre ID-beviser gøres digitale.
  7. Der etableres en ny investeringsfond, der skal sætte skub i afprøvningen og brugen af nye teknologier, fx kunstig intelligens, og digitale velfærdsløsninger. Fonden vil – sammen med allerede igangsatte initiativer - få en samlet investeringsvolumen på i alt 410 mio. kr. frem til 2022.
  8. National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande og samtidig opstille klare etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark.
Portræt af Sophie Løhde
Foto: Les Kaner

Løhde: Borgerne skal have tillid til det offentliges brug af data

Det er afgørende, at borgerne har tillid til, at det offentlige håndterer og bruger deres personoplysninger på forsvarlig vis. Det mener regeringen, som bl.a. vil give borgerne adgang til et samlet overblik over, hvilke data myndighederne har om dem.

Og fremover skal borgere og virksomheder i endnu højere grad kan få gavn af den digitale service. 

"Hvis vi skal fastholde vores position som digital frontløber, skal vi hæve vores politiske ambitioner. Danskerne skal møde en offentlig sektor, der er gearet til fremtiden, og derfor skal vi løbende udvikle vores digitale løsninger, så mødet med det offentlige er lige til, overskueligt og sammenhængende. Derfor kommer vi nu med en række markante initiativer, der sætter endnu mere skub på digitaliseringen, så borgerne får en bedre digital service", siger innovationsminister Sophie Løhde. 

Borgerne skal have tillid
Det er nødvendigt, at borgerne har tillid til, at man rundt om i det offentlige håndterer og bruger deres personoplysninger forsvarligt.

Regeringen vil derfor bl.a. give borgerne adgang til et samlet overblik over, hvilke data myndighederne på tværs af den offentlige sektor har om den enkelte, og på sigt hvilke myndigheder der bruger. En model, som allerede i dag kendes fra sundhedsområdet, hvor man på sundhed.dk under MinLog kan se, hvilke medicinoplysninger der er registreret, og hvem der har tilgået dem.

Øget gennemsigtighed
"Data er i høj grad den lim, vi skal bruge til at skabe større sammenhæng i den offentlige sektor. Og tillid er forudsætningen for, at vi kan gøre det. Den tillid får vi forhøjet, bl.a. hvis borgerne får langt bedre indblik i, hvordan data bruges. Derfor vil vi give borgerne bedre mulighed for at se, hvilke oplysninger der registreres om dem, og hvor og hvordan de bliver brugt i det offentlige. Og vi sætter os et konkret mål om, at tilliden skal stige de kommende år", siger innovationsminister Sophie Løhde.

For at øge gennemsigtigheden om det offentliges brug af data vil regeringen også indgå en aftale med KL og Danske Regioner om en konkret plan, der trinvis skal give borgerne et samlet overblik over igangværende sager og indsigt i egne data om fx sygedagpenge, kontanthjælp og boligstøtte på borger.dk.

Regeringens mål er, at 90 pct. af borgerne har tillid til det offentliges behandling af data inden 2024. Af dem skal 60 pct. af borgernes tillid være ’høj’.

I dag har 83 procent tillid til, at det offentlige behandler data forsvarligt, hvoraf 37 pct. har høj tillid.

 

forside digital service i verdensklasse
pdf (3,29 Mb)