Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmarks første strategi for lystfiskeri

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen lancerer den første strategi for lystfiskeri i Danmark nogensinde. Strategien skal gøre fiskeriet mere tilgængeligt for flere, og samtidig tiltrække endnu flere lystfiskerturister til Danmark. Der er afsat 32 mio. kr. til indsatsen.

Udenrigsministeriet

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen lancerer den første strategi for lystfiskeri i Danmark nogensinde. Strategien skal gøre fiskeriet mere tilgængeligt for flere, og samtidig tiltrække endnu flere lystfiskerturister til Danmark.

Der er afsat 32 mio. kr. til indsatsen.

"I Danmark er der rigtig gode muligheder for lystfiskeri og vi er en attraktiv destination for udenlandske lystfiskere. Samlet set er lystfiskernes forbrug omkring 1 milliard kroner om året. Det skaber arbejdspladser og omsætning i danske virksomheder og liv i lokalområderne. Strategien skal medvirke til, at forholdene for lystfiskeriet bliver endnu bedre og at vi bliver bedre til at tiltrække lystfiskerturister”, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen

Strategien, der er den første af sin slags, indeholder fem elementer:

 • Et nationalt center forfor Kyst- og Lystfiskerturisme
 • En digital platform, som en samlet indgang til lystfiskeriet i Danmark, uanset fiskerens niveau og nationalitet
 • En brandingstrategi til brug for landets kommuner og turistdestinationer
 • Målrettet markedsføring af Danmark som lystfiskerdestination til både danskere og udlændinge
 • Understøttelse af frivillige indsatser i forbindelse med udvikling af lystfiskeriet

De enkelte elementer i strategien forankres i det kommende Nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, der etableres i Assens Kommune. Der er afsat 32 mio. kr. til indsatsen, der både skal finansiere det Nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme og de fire indsatser.

Centret skal endvidere formidle lokalt fiskeri, naturoplevelser og kulturhistorie. Assens Kommune vil stå for driften af centeret.

 Hvert år indløser mere end 200.000 lyst- og fritidsfiskere fisketegn til at fiske et sted i landet. Derudover køber omkring 30.000 udenlandske turister adgang til at fiske i Danmark. Men langt flere kan få øjnene op for de muligheder, der findes i alle dele af Danmark.

 ”Lystfiskeriet rummer mange positive muligheder. Man kan være aktiv i naturen, fiske alene eller sammen med andre, og så er der selvfølgelig chancen for at få sig en sund gang selvfanget aftensmad med hjem. Der findes rigtig mange gode fiskemuligheder ved strand, sø, å og mole, og vi har sunde fiskebestande. Det vil vi gerne sætte fokus på med strategien” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. 

Antallet af solgte fisketegn til både danske og udenlandske lyst- og fritidsfiskere er faldet. Antallet af fisketegn til danskere faldt med ca. 8.000 fra 2011 til 2015. Antallet af fisketegn solgt til udlændinge faldt med ca. 1.000 i samme periode. Også antallet af børn og unge, der lystfisker er faldende.

Baggrund om lystfiskerstrategien

 • Der er afsat 22 mio. kr. til at realisere det nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme. 
 • Der afsættes 6 mio. kr. til udviklingen af en digital platform, som skal være én indgang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark. 
 • Der afsættes 2 mio. kr. til en 3-årig branding- og markedsføringsplan, hvor de mest oplagte lystfiskerdestinationer omfattes.
 • Der afsættes 1 mio. kr. til konceptudvikling inden for segmentering af lystfiskerturisme med henblik på styrkelse af turisterhvervets markedsføring af danske lystfiskerdestinationer.
 • Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke det frivillige arbejde

 

Baggrund om lystfiskere i Danmark 

 • Antallet af solgte fisketegn til danskere faldt fra 198.274 i 2011 til 190.729 i 2015. I samme periode faldt også antallet af solgte fisketegn til udlændinge fra 36.983 til 35.588.
 • Antallet af børn og unge under 18 år, som fisker regelmæssigt, er faldet i perioden 2012-2016
 • Kvinder udgør blot 9% af de danskere, der fisker rekreativt regelmæssigt. Helt anderledes ser det ud i USA, hvor 26,9 procent af de rekreative fiskere er kvinder.  

 

 

 

 

 

 

Relateret indhold