Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bredt fødevareforlig indgået: Intensiv jagt på brodne kar

Fødevarestyrelsen skal skal følge problemvirksomheder langt tættere. Til gengæld lempes kontrol for de virksomheder, der er bedst til at følge reglerne.

Fødevarevirksomheder, som bevidst forsøger at snyde deres kunder og løbe om hjørner med myndighederne, får i fremtiden både grundigere og hyppigere besøg af Fødevarestyrelsen.

Til gengæld skal de mange cafeer, restauranter og supermarkeder, der lever op til reglerne, have færre besøg.

Sådan lyder et centralt element i det fire-årige fødevareforlig, som regeringen i dag indgik med alle Folketingets partier.

"Forbrugerne skal trygt kunne købe fødevarer i Danmark i tillid til, at fødevaresikkerheden er i orden. Vi vil gerne gøre det nemmere at drive fødevarevirksomhed for de, der overholder reglerne og vanskeligere for dem, der ikke gør det", fastslår miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Som en del af det nye fødevareforlig skal øget brug af data være med til at udpege virksomheder til risikobaseret kontrol, for eksempel hvis omsætningen vokser eksplosivt og dermed indikerer, at forretningen er udvidet og kræver skarpere styring. Samtidig skal Fødevarestyrelsen bruge færre penge på at kontrollere de virksomheder, der både kan og vil leve op til reglerne. 

Omlægningen gør det i fremtiden lettere at støtte små og innovative virksomheder og samtidig styrke både starthjælp og vejledningen til nye iværksættere. Det bliver udmøntet i en såkaldt småskala-pakke i forliget. Regeringen og forligspartierne har også besluttet at fokusere det opsøgende rejseholds indsats mod svindel i forbindelse med markedsføring af fødevarer på internettet og grænsekontrollen, samt fødevareberedskabet og indsatsen overfor fødevarebårne sygdomsudbrud som vira.

 

De siger politikerne

 • Lise Bech, fødevareordfører for Dansk Folkeparti:

  "Vi skal være med til at gøre det vanskeligere at snyd

  e forbrugerne med lidt for gode tilbud, når man surfer rundt på nettet. Og vi skal fortsat have fokus på ulovlig import af fødevarer. Derfor skal Fødevarekontrollen fokusere endnu mere på snyd og svindel på elektroniske platforme, men også fortælle virksomhederne om reglerne, så de kender de kridtstreger, de skal holde sig indenfor".

 • Simon Kollerup, fødevareordfører for Socialdemokratiet:

  "Det er vigtigt, at der er styr på fødevaresikkerheden i Danmark for danske borgere. Vi skal have styrket mulighederne for, at whistleblowere i virksomheder, der snyder med vores fødevaresikkerhed, kan komme til myndighederne med deres oplysninger, og at disse så bliver fulgt op på.

  Derfor er jeg glad for et fælles fødevareforlig, hvor vi sætter rammerne for fødevaremyndighederne, så de bliver fremtidssikret til at imødegå de udfordringer, der er på området".

   

 • Rasmus Helveg Petersen, fødevareordfører for de Radikale:

  "Mange spændende små fødevarevirksomheder skyder op i alle dele af landet med fokus på kvalitet, oplevelse og bæredygtighed.

  Dem hjælper vi med en småskalapakke med en række nye tiltag og initiativer, der skal gøre livet nemmere for de små fødevarevirksomheder samtidig med, at vi opretholder den høje danske fødevaresikkerhed".

 • Søren Egge Rasmussen, landbrugs- og fødevareordfører for Enhedslisten:

  "Der er mange ting at forholde sig til som ny og mindre producent, og derfor er jeg meget glad for starthjælpen og småskalapakken, som særligt kan hjælpe små økologiske producenter.

  Det har jeg arbejdet for i forhandlingerne, og derfor er jeg ekstra glad for den del af forliget".

   

 • Carsten Bach, fødevareordfører for Liberal Alliance:

  "Verden ændrer sig. Det gør fødevareproduktionen også. Med forliget sker der store ændringer af kontrollen.

  Vi skal se på, hvordan vi bedre bruger de mange data, som Fødevarestyrelsen har, til at blive bedre til at kontrollere virksomheder. Vi skal sikre, at de, der kan og vil, får færre besøg, mens kontrollen rettes mere mod dem, der har behov for det".

   

 • Christian Poll, fødevareordfører for Alternativet:

  "Innovative ildsjæle skal have solid hjælp i starten, så vi kan give de nystartede virksomheder en god begyndelse.

  Desuden er jeg glad for, at vi nu får miljø og etik ind i vejledningen om mærkning af fødevarer".

   

 • Trine Torp, fødevareordfører for SF:

  "Fødevaresikkerheden i Danmark er høj, og vi bliver sjældent syge af den mad, vi spiser. Når uheldet alligevel er ude, er det alfa og omega, at udbruddet hurtigt bliver sporet og opklaret.

  Derfor styrker vi fødevareberedskabet, så kriserne kan løses endnu hurtigere og færrest muligt bliver alvorligt syge af farlige fødevarer".

   

 • Orla Østerby, fødevareordfører for de Konservative:

  "Vi er glade for, at vi fremover bliver bedre til at skelne mellem problemvirksomheder og dem, der har helt styr på reglerne.

  Fremover fokuserer vi kontrollen mere på dem, der ikke kan overholde reglerne – blandt andet ved to opfølgende kontrolbesøg, når de har overtrådt reglerne. Det vil øge regelefterlevelsen og sikre mere lige konkurrencevilkår for de virksomheder, der kan og vil overholde reglerne".

 • Erling Bonnesen, fødevareordfører for Venstre:

  "De virksomheder, der gør det rigtig godt, lever op til reglerne og giver forbrugerne den sikkerhed, de fortjener, vil i højere grad få anmeldte kontrolbesøg.

  For den type virksomheder giver det rigtig god mening at melde sin ankomst, så de rigtige medarbejdere er til stede under besøget, og Fødevarestyrelsens råd og vejledning får den største effekt".