Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

106 mio. kr. til borgere med komplekse problemer

Mere hjælp til borgere og familier, der kæmper med komplekse og sammensatte problemer. Samtidig afsættes 30 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond.

Finansministeriet
Borger på bro

Mennesker, der slås med ledighed, sociale problemer og måske misbrugsproblemer, kan se frem til at få bedre og mere sammenhængende hjælp fra kommunerne.

Tidligere i år fremlagde regeringen reformudspillet ’Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats’. Og i dag har regeringen og satspuljepartierne indgået en aftale, der sender mere end 100 mio. kr. af sted til kommunerne. Pengene skal bruges til at implementere reformen ude i kommunerne og dermed sikre, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får den rette hjælp. 

Som led i reformen lægger regeringen bl.a. op til at samle bestemmelser fra syv lovgivninger på tværs af fire af de store velfærdsområder i en ny hovedlov. Formålet er at give kommunerne mulighed for – i tæt samarbejde med borgeren – at tilbyde sammenhængende indsatser, der skal give den enkelte bedre mulighed for at stå på egne ben og komme tættere på arbejdsmarkedet.

De siger ministrene

  • Innovationsminister Sophie Løhde:

    Jeg er rigtig glad for, at vi i satspuljekredsen er blevet enige om at give kommunerne et økonomisk rygstød til arbejdet med at give borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats.

    Hvis reformen skal virke og gøre en positiv forskel for borgerne, vil det kræve en ekstra indsats ude i kommunerne. Det kan for eksempel være, at man skal organisere sig anderledes eller efteruddanne medarbejdere. Det kan være dyrt på den korte bane, men i længden betaler det sig, for det giver bedre hjælp til de borgere, der har det allersværest. Og det skal vi hjælpe kommunerne i gang med.

  • Børne- og socialminister Mai Mercado:

    Vi skal hjælpe borgere med massive sociale problemer med at slå ind på en bedre vej. Det gør vi blandt andet ved at holde dem i hånden i deres vej igennem systemet, derfor er jeg rigtig glad for, at vi er blevet enige om at prioritere en helhedsorienteret indsats.

    På den måde får nogle af vores allermest udsatte borgere mulighed for at fokusere på at få det bedre, fx at komme ud af et misbrug eller at få tag over hovedet i stedet for at bruge energi på at finde rundt i systemet.

Den nærmere udmøntning af pengene, der sættes af på en reserve på 15 mio. kr. i 2019 og 30,3 mio. kr. årligt fra 2020 til 2022, skal aftales senere på året, når aftalepartierne mødes med regeringen for at drøfte rammerne for reformen. 

Ekstra 30 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond
Partierne har også aftalt at sætte 30 mio. kr. af til Den Sociale Investeringsfond i 2019.

Fonden skal bl.a. være med til at udvikle og udbrede tidligere og helhedsorienterede indsatser og tiltrække ny kapital, som kan være med til at løse udfordringer på de store velfærdsområder. 

I satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat 50 mio. kr., og de yderligere 30 mio. kr. i 2019 skal indskydes i fonden, når den er vedtaget ved lov. Det forventes at ske inden årets udgang.

pdf (91 Kb)