Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Reglerne for myndigheders kontrol af borgere og virksomheder skal tjekkes

Justitsministeren: "Vi skal tænke os godt om, når vi giver myndighederne adgang til at lave kontrolbesøg hos virksomheder og borgere."

Justitsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet

Danske myndigheder får i stigende grad mulighed at lave kontrolbesøg hos virksomheder og borgere. Alene i de sidste 5 år er der kommet over 20 nye bestemmelser til samt foretaget 27 udvidelser af eksisterende bestemmelser.

Nu vil regeringen have undersøgt, om balancen er den rette mellem hensynet til privatlivet og hensynet til kontrol med, om lovgivningen bliver overholdt.

Konkret nedsætter regeringen en arbejdsgruppe, som skal gennemgå samtlige af de regler, der giver myndighederne adgang til at gennemføre kontrolbesøg hos borgere og virksomheder. Alle ministerier skal identificere reglerne om kontrolbesøg på deres område. Derefter skal arbejdsgruppen vurdere, om der er behov for at beholde de enkelte regler.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger: ”Vi skal tænke os godt om, når vi giver myndighederne adgang til at lave kontrolbesøg hos virksomheder og borgere. Samtidig skal vi selvfølgelig kunne holde øje med, om lovgivningen om eksempelvis fødevaresikkerhed og miljø bliver overholdt. Det gælder om at finde den rette balance, og når vi ser, at antallet af regler om kontrolbesøg bliver ved med at stige år efter år, så må vi stoppe op se, om den balance er fundet."

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: ”Der skal være rigtig gode grunde til, at offentlige myndigheder foretager indgreb i den private ejendomsret eller andre personlige rettigheder, og det bør holdes på et absolut minimum. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i regeringen nu har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal tjekke op på det stigende antal bestemmelser, der som led i kontrol giver myndighederne mulighed for at foretage tvangsindgreb over for enkeltpersoner og virksomheder. Jeg ser frem til arbejdsgruppens konklusioner, og det er både min forventning og ambition, at vi kan luge ud i antallet af regler om tvangsindgreb.”

Skatteminister Karsten Lauritzen siger: ”Allerede som retsordfører i oppositionen påpegede jeg, at der skal være en balance mellem borgernes retssikkerhed og myndighedernes mulighed for effektiv kontrol. På skatteområdet har der været eksempler på, at myndighedernes værktøjer er gået for langt. Det var bl.a. derfor, at jeg som skatteminister som noget af det første afskaffede SKATs adgang til at kontrollere på privat grund. Og derfor er det også naturligt, at vi nu giver hele området et serviceeftersyn”.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden foråret 2018, og regeringen vil herefter tage stilling til arbejdsgruppens forslag.