Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

FN's internationale Handicapdag: 444 mio. kr. afsat til mennesker med handicap

Det kan simpelthen ikke passe, at vi i dagens Danmark har lov til at diskriminere en personmed et handicap, siger Mai Mercado, børne- og socialminister.

I dag er det FN’s internationale Handicapdag. En dag, der bliver markeret over hele verden, og også i Danmark sætter vi fokus på lige muligheder for mennesker med handicap.

For regeringen er indsatsen for mennesker med handicap et prioriteret område. Der er netop afsat i alt 444 mio. kr. til området i årets satspuljeaftale, som skal være med til at styrke retssikkerheden og forbedre indsatserne til mennesker med handicap.

Bl.a. går godt 53 mio. kr. til en handlingsplan, der skal hæve kvaliteten i kommunernes sagsbehandling, så borgerne får den hjælp og støtte, de har krav på. 230 mio. kr. er sat af til at udvide den såkaldte varslingsordning, så borgere, der klager over kommunens afgørelse, kan beholde deres hjælp under klagebehandlingen. Og knap 44 mio. kr. går til børn og unge med handicap og skal blandt andet være med til at forebygge seksuelle overgreb ved at støtte dem i at sige fra og sætte grænser.

Slut med diskrimination
Og så vil regeringen gøre op med, at det i dag kan lade sig gøre at afvise en person med handicap i døren til et diskotek, en restaurant eller en biograf – alene på grund af handicappet. I det nye år fremsætter regeringen et forslag om et forbud mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet.

”Det kan simpelthen ikke passe, at vi i dagens Danmark har lov til at diskriminere en person, fordi han eller hun har et handicap. Det har vi forbud mod, når det gælder køn, seksualitet, race og tro. Det skal selvfølgelig også gælde for mennesker med handicap, at de skal kunne deltage ligeværdigt i samfundet. Det ligger mig meget på sinde,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

For regeringen er det også afgørende, at mennesker med handicap får mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet. Derfor holder børne- og socialminister Mai Mercado sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og Danske Handicaporganisationer en konference i januar netop om, hvad der skal til, og hvilken støtte mennesker med handicap skal have for at kunne bidrage.

”Vi har en historisk mulighed for at bygge en bredere bro mellem arbejdsmarkedet og borgere med handicap. For den enkelte giver det livskvalitet at blive en del af det arbejdende fællesskab, og for samfundet er det en kæmpe ressource, som vi i dag er alt for dårlige til at gribe,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.