Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny aftale om udlodningsmidler styrker det frie foreningsliv

Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale om fordeling af udlodningsmidler til idræt, kultur og andre almennyttige formål. Aftalen styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for en række selvejende institutioner.

Kulturministeriet
Skatteministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen præsenterer i dag en ny aftale om fordeling af udlodningsmidler, der vil styrke det frie foreningsliv i Danmark.

Med aftalen får hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud – f.eks. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Handicap Idræts-Forbund – et løft.

Derudover giver aftalen øget budgetsikkerhed for midler til foreninger, kulturelle formål, hestevæddeløbssporten samt selvejende institutioner som Team Danmark, Anti Doping Danmark og Sport Event Danmark. Samtidig er det aftalt, at flere nuværende monopolspil vil blive liberaliseret fra 1. januar 2018. Det gælder blandt andet hestevæddemål, som Danske Spil i dag har monopol på.

Kulturminister Mette Bock siger: ”I Danmark er civilsamfundets engagement helt vitalt – uden dét, ingen kultur og idræt. Det samme gælder for vores foreningsliv. Der skal være gode udviklingsmuligheder for det frivillige foreningsarbejde. Det vil regeringen gerne være med til at sikre. Derfor har vi ændret fordelingen af de udlodningsmidler, der hvert år tilføres fra overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S. Den nye model styrker det frie foreningsliv, så pluralismen og mangfoldigheden i Danmark også i fremtiden får gode vilkår.”

Skatteminister Karsten Lauritzen siger: ”Som skatteminister for Venstre er det altid glædeligt, når man kan være med til at liberalisere dele af samfundet. Nu fortsætter vi den linje, som vi allerede har set virke på andre områder af spilmarkedet – nemlig at skabe mere konkurrence og samtidig sikre ansvarlige rammer for udbud af spillene. Det er sund fornuft og til gavn for alle aktører, også hestesporten.”

Aftalens indhold
Med aftalen inddeles de eksisterende udlodningsmodtagere i følgende 3 grupper:

1. Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud.
2. Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til idrætsformål.
3. Projektmidlerne til de seks ministerområder, som fordeler udlodningsmidler.
Fordelingen af midler prioriteres, så gruppe 1 tildeles midler før gruppe 2. Gruppe 2 tildeles midler før gruppe 3, der modtager de resterende midler. Bevillingsændringer, som følger af den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014, videreføres.

Gruppe 1 omfatter bl.a. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Handicap Idræts-Forbund samt en række foreninger inden for almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer og friluftsliv. Modtagerne i gruppe 1 sikres midler svarende til 2013-niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til 2018 og frem.

Gruppe 2 omfatter Team Danmark, Lokale- og Anlægsfonden, Sport Event Danmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut samt midler til hestevæddeløbssporten og kulturelle formål og idrætsformål. Modtagerne i gruppe 2 sikres midler svarende til 2016 niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til 2018 og frem. Støtten til hestevæddeløbssporten forenkles, så organisationerne selv administrerer midlerne. Midlerne til hestevæddeløbssporten fortsætter i en overgangsperiode (fem år), hvorefter de udfases (over fire år). Fremover vil også andre spiludbydere få mulighed for at tilbyde danskerne at vædde om udfaldet af hestevæddeløb. Omsætningen på hestevæddemål har været faldende siden 2007, men den styrkede konkurrence på markedet vurderes at kunne øge interessen for spillet og sporten. Modellen vedr. finansieringen af hestevæddeløbssporten kræver en godkendelse af EU-Kommissionen.

Gruppe 3 består af projektmidler og modtager de resterende udlodningsmidler. Midlerne fordeles til projekter inden for bl.a. friluftsliv, sociale formål, sundhedsfremme og andre almennyttige formål og kan søges via puljer på seks forskellige ministerområder.

Finansiering
De samlede udlodningsmidler til fordeling var ca. 1,745 mia. kr. i 2016. Med aftalen øges det samlede årlige udlodningsbeløb med 12 mio. kr. af årlige statslige nettoindtægt på 14 mio. kr. fra liberalisering af onlinebingo. Den nuværende 50/50-risikodeling mellem staten og udlodningsmodtagerne ændres til 60/40, således at staten fremover påtager sig 60 pct. af risikoen og gevinsten ved udsving i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S.

Evaluering Aftaleparterne er enige om, at den nye model skal evalueres tre år efter ikrafttrædelse eller såfremt gruppe 3 ikke vil modtage udlodningsmidler i ét år som følge af udviklingen i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S.

For uddybende information om fordelingen af midler – se aftaleteksten