Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny aftale sparer skatteborgerne over 9 mia. kr.

Regeringen har indgået en aftale med realkreditinstitutterne om omlægning af finansieringen af lån i den almene boligsektor.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Finansministeriet

Regeringen har indgået en aftale med realkreditinstitutterne om omlægning af finansieringen af lån i den almene boligsektor. Aftalen betyder, at skatteborgerne sparer over 9 mia. kr. frem til 2025. Det er 2 mia. kr. mere end ved den model, regeringen fremlagde i august.

Aftalen indebærer, at realkreditinstitutterne fortsat varetager udlånene til almene boliger, men at staten garanterer 100 pct. for udlånene og for særlige almene realkreditobligationer. Huslejen i de almene boliger vil ikke blive påvirket af omlægningen.

Med aftalen betaler realkreditinstitutterne en provision til staten for at modtage statsgarantien (0,12 pct. af hovedstolen), ligesom renten på de særlige almene realkreditobligationer er lavere end renten på realkreditobligationer. 

- Jeg er glad for, at realkreditinstitutterne efter mange års forhandlinger om lånevilkårene nu har valgt at indgå en aftale med staten, som sikrer en stor besparelse til fordel for skatteborgerne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

De kommunale garantier fastholdes på samme niveau som i dag, men garantien stilles fremover over for staten og ikke over for realkreditinstituttet. I praksis vil det betyde, at staten overtager realkreditinstitutternes risiko på udlånet.


Portræt af Ole Birk Olesen på hans kontor
Foto: Les Kaner

- Omlægningen og den medfølgende besparelse er et væsentligt element i næste års finanslov. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu har fundet en model, som giver en større besparelse for staten samtidig med, at realkreditinstitutterne beholder den opgave, de har indgående kendskab til. Det er en bedre løsning for alle parter, siger finansminister Kristian Jensen.  

Regeringen fremlagde i august en anden model for en omlægning af lånene i den almene boligsektor. Modellen indebar, at støttet nybyggeri og renovering af almene boliger skulle finansieres med statslån i stedet for realkreditlån. En sådan omlægning ville give besparelser for staten på 7 mia. kr. frem til 2025. 

Modellen fik realkreditinstitutternes brancheorganisation FinansDanmark til at henvende sig til regeringen, og det blev starten på en konstruktiv dialog, som nu resulterer i en ny og forbedret model for omlægningen.

- Efter konstruktive drøftelser har vi landet en ny model, der omfatter en statsgaranti for realkreditlån til almene boliger. Det er en god løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor, som vi er glade for, siger viceadministrerende direktør i FinansDanmark, Ane Arnth Jensen.

For at opnå hele rentebesparelsen ved omlægningen kan staten vælge at opkøbe de almene realkreditobligationer finansieret ved at udstede statsobligationer.

På lignende vis kan staten opkøbe Kommunekredits obligationer, som finansierer kommunale ældreboliger med 100 pct. kommunal garanti. KommuneKredit vil fortsat stå for finansieringen af kommunale ældreboliger.

Det giver en samlet besparelse på ca. 1,0 pct. af restgælden svarende til omkring 1,6 mia. kr. i 2025 og i størrelsesordenen 1,8 mia. kr. årligt på lang sigt, når de eksisterende indekslån er udløbet. 

For at sikre kvaliteten i kreditvurderingerne afhænger realkreditinstitutternes aflønning af, at staten ikke lider tab. I en konkurssituation, hvor staten lider tab, vil realkreditinstituttets aflønning falde og således dække en del af statens tab.

Aftalen gennemføres ved ændringsforslag til finansloven samt en ændring af lov om almene boliger, som forudsætter tilslutning fra et politisk flertal i Folketinget.  

pdf (63 Kb)