Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny aftale sikrer hård kurs mod international skatteunddragelse

Alle Folketingets partier står bag en ny aftale, der styrker indsatsen mod international skatteunddragelse. Blandt andet oprettes der et nyt center, som vil indeholde den samlede indsats på området. Med aftalen afsættes 100 mio. kr. til centeret over de næste fire år.

Skatteministeriet

Hør herover skatteminister Karsten Lauritzen kommentere aftalen

Et nyt center, der samler og fokuserer indsatsen mod international skatteunddragelse. Flere ressourcer til kontrol af skattely. Øget åbenhed om skatterådgivning. Og en fortsat offensiv international indsats fra dansk side.

Det er hovedelementerne i den aftale om bekæmpelse af international skatteunddragelse, som skatteminister Karsten Lauritzen netop har indgået med et samlet folketing.

”Det skader helt almindelige danske skatteborgeres retsfølelse, når man ser bedragere snige penge på tværs af landegrænser for at flygte fra skattemyndighedernes søgelys. Det skal vi selvfølgelig gøre alt for at stoppe. Tidligere regeringer har allerede skabt et godt fundament på det her område, og jeg meget tilfreds med, at vi kan bygge oven på det og styrke indsatsen yderligere. I en tid som denne med stort fokus på skatteområdet handler det om at få løst problemerne ét for ét. Det bidrager vi til med den her aftale”, siger Karsten Lauritzen.

Det nye center for bekæmpelse af international skatteunddragelse samler indsatsen, så det f.eks. bliver lettere at samkøre oplysninger og data og dermed identificere nye svindelmønstre. Centret vil samtidig fungere som samlet indgang og udgang for udveksling af oplysninger fra udlandet.

Med den nye aftale er det besluttet at afsætte 25 mio. kr. årligt frem til og med 2021. Det er penge, som kommer oveni de ressourcer, der allerede afsættes til området.

Partierne er også enige om at sætte fokus på skatterådgiveres ansvar, når de rådgiver om forretningsmodeller ved brug af skattely i udlandet. Derfor skal Skattelovrådet blandt andet se på muligheden for at indføre en oplysningspligt, så opdagelsesrisikoen øges gennem en højere grad af åbenhed.

På internationalt niveau er der de seneste år indgået flere omfattende aftaler om f.eks. informationsudveksling på tværs af lande, og inden for det næste år er flere på vej i regi af EU og OECD. Danmark vil med aftalen fortsat spille en offensiv rolle og gøre sit til at fastholde den nuværende fremdrift i det internationale samarbejde.

”Det har hele tiden været regeringens opfattelse, at dansk særlovgivning ikke er vejen frem, når man vil bekæmpe international skatteunddragelse. De mest effektive løsninger er dem, vi finder i fællesskab med andre – og langt større – spillere på den globale scene. Til gengæld skal Danmark gå i front for at presse på. Det gør vi i dag, og det gør vi med uformindsket styrke fremover”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs og download aftaleteksten herunder

 

pdf (1016 Kb)