Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Indtægterne fra selskabsskatten den samme, selv om skattesatsen er sat ned

Indtægterne fra selskabsskatten er bevaret, selv om skatten er blevet lettet en del de senere år. Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet. Ti selskaber bidrager til en tredjedel af indtægterne.

Skatteministeriet

Mens selskabsskattesatsen er blevet sænket gradvist har indtægterne fra selskabsskatten være stabile set i forhold til den samlede økonomi i de seneste år. Selskabsskatten i Danmark er sænket med 6 pct.-point over de seneste 10 år og svarer dermed omtrent til gennemsnittet i EU.

Alligevel har indtægterne fra selskabsskatten været svagt stigende i den senere år, så de i 2015 nåede 57 mia. kr. Set i forhold til den samlede økonomi har selskabsskatteprovenuet dermed ligget ret stabilt på omkring 2,8 pct. af BNP i seneste år.  Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet, der sætter tal på selskabsskatten herhjemme.

”Der er en grund til, at det samlede erhvervsliv skriger på, at vi skal sænke skatterne og afgifterne. Det er fordi, at der er en sammenhæng mellem, hvem der vil investere i Danmark, rentabiliteten i vores virksomheder, og hvad man betaler i skatter og afgifter samlet set”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den nye analyse viser også, at der er sket en stigning i andelen af selskaber, der betaler selskabsskat, og at bare ti selskaber betaler knap en tredjedel af den samlede selskabsskat i Danmark.  

Læs publikationen her

pdf (1,01 Mb)