Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Antallet af hjemløse skal bringes ned

Ny handlingsplan fra regeringen: 15 initiativer og 250 mio. kr. over fire år.

Finansministeriet

Til trods for de senere års store indsatser på hjemløseområdet og til trods for viden om, hvad der skal til for at hjælpe, så stiger antallet af hjemløse stadig.

Den seneste hjemløsetælling(*) viser en stigning på næsten 500 hjemløse på to år til 6.635 hjemløse i 2017. Det skyldes særligt en stigning i antallet af unge hjemløse.

Regeringen vil derfor afsætte 250 mio. kr. fra satspuljen for 2018 til en massiv indsats mod hjemløshed.

”Vi ved, hvad der virker i forhold til at bekæmpe hjemløshed, og med regeringens handlingsplan foreslår vi at udbrede de virksomme metoder, så den viden kan blive brugt i praksis. Med planen sætter vi særligt fokus på de unge hjemløse, som alt for længe har gået under radaren, indtil de har brændt alle broer og dukker op på gaden med misbrug og psykiske udfordringer. Det skylder vi de unge,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

 

 

pdf (131 Kb)

Handlingsplanen indeholder 15 initiativer, som du kan se længere nede på siden. Den sætter især fokus på at forebygge, at unge ender i hjemløshed, og på de ældre og langvarigt hjemløse, der skal hjælpes til en tryg og værdig tilværelse. 

Som en del af handlingsplanen vil regeringen afsætte 80 mio. kr. til en social investeringspulje, der skal hjælpe kommunerne til at omstille til investeringer i tidligere, forebyggende og helhedsorienterede indsatser mod hjemløshed. Puljen er en del af regeringens Sammenhængsreform, der netop skal sikre, at de menneskelige og økonomiske fordele ved en tidlig indsats kommer i fokus.

”Jeg er optaget af, at vi i det offentlige bliver bedre til at sætte tidligere ind for at hjælpe nogle af de mennesker, der har det allersværest i vores samfund. Og med handlingsplanen sætter vi 80 mio. kr. af til investeringspuljer, der skal understøtte kommunernes arbejde med at omlægge deres indsatser på hjemløseområdet, så de bliver mere sammenhængende og bedre til at forebygge hjemløshed,” sige ministeren for offentlig innovation Sophie Løhde. 

 

Fokusområder og initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed:

Fokusområde: National udbredelse af virkningsfulde indsatser

 1. Social investeringspulje på hjemløseområdet (50,0 mio. kr.)
 2. Etablering af National Rådgivning på hjemløseområdet (16,7 mio. kr.)
 3. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed (1,9 mio. kr.)

Fokusområde: En styrket forebyggelse af hjemløshed

 1. Housing First for unge (39,2 mio. kr.)
 2. Startboliger for unge (76,5 mio. kr.)
 3. Forebyggelse af udsættelser
 4. En ny og samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning (22,0 mio. kr.)

Fokusområde: En lettere vej ud af hjemløshed

 1. Rehabiliterende indsatser på forsorgshjem og herberger
 2. Forenklet og fleksibelt kontaktforløb
 3. Social investeringspulje: Støtte til borgere i langvarig hjemløshed (20,0 mio. kr.)
 4. Social investeringspulje: Fremskudt psykiatri (13,3 mio. kr.)
 5. Serviceeftersyn af skævebolig ordningen
 6. Bedre oplysning og sikring af de hjemløses rettigheder – støtte til brugerorganisationer (6,0 mio. kr.)

Øvrige

 1. Undersøgelse af kvinder i hjemløshed (0,5 mio. kr.)
 2. Støtte til nødovernatning (4,0 mio. kr.)

 

(*) hjemløsetælling gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd