Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Historisk besøg af Kinas energiminister

Hør energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fortælle om besøgets betydning her.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

For første gang nogensinde besøger en kinesisk energiminister Danmark.

Nur Bekri skal sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt se nærmere på det danske energisystem og høre om Danmarks erfaringer med grøn omstilling.

Besøget er kulminationen på et tæt energisamarbejde mellem Danmark og Kina, som er verdens største forbruger af energi.

”Det er en kæmpe fjer i hatten, at Nur Bekri har valgt at komme til Danmark. Kina er i gang med en massiv omstilling fra kul og olie til grønne energikilder. Men det er en svær bevægelse, som kræver know how og nøje planlægning. Her spiller Danmark en vigtig rolle ved at stille årtiers erfaringer til rådighed,” siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Kina har nøglen til kæmpe CO2-besparelser
Danmark har i flere år haft et tæt samarbejde med Kina på energiområdet, hvor rådgivere fra Energistyrelsen arbejder sammen med de kinesiske myndigheder om vedvarende energi og energieffektivitet. Det overordnede mål med samarbejdet er at sikre den grønne omstilling i Kina og nedbringe landets CO2-udledninger og forbrug af kul.  

En meget aktuel problemstilling i den forbindelse er, at knap 20 procent af Kinas vindkraft ikke integreres i energisystemet på grund af manglende fleksibilitet. Det betyder i praksis, at man er nødt til at fyre med kul i situationer, hvor man eksempelvis kunne have brugt vind.

Derfor underskrev energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt sammen med Nur Bekri en dansk-kinesisk samarbejdsaftale i januar 2016 om netop kraftværksfleksibilitet. Det vurderes, at Kina kan spare, hvad der svarer til Danmarks samlede årlige CO2-udledning, hvis problemet med manglende fleksibilitet løses.

”Kina er verdens største udleder af CO2, og nøglen til at løse den globale klimaudfordring ligger i høj grad i Kina. Jeg glæder mig derfor til at vise det danske energisystem frem og drøfte med hr. Bekri, hvordan danske erfaringer kan gøre gavn i Kina”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Nur Bekri skal bl.a. besøge Energinet.dk i Fredericia og vindmølletestcentret LORC i Munkebo

Fordobling af eksport
I marts præsenterede regeringen en eksportstrategi for energiteknologi. Målet er at fordoble eksporten af energiteknologi fra ca. 70 mia. kr. i 2015 til mindst 140 mia. kr. i 2030.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kina er et enormt interessant marked for danske energivirksomheder. En god relation til de kinesiske myndigheder og politikere kan åbne mange døre. Derfor skal Nur Bekri og jeg spise frokost med direktørerne for nogen af Danmarks største energivirksomheder, hvor vi skal drøfte, hvordan Danmark kan hjælpe Kina med at nå sine klima- og energimål”, siger energi- forsynings- og klimaminister.