Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Advokatundersøgelse af udbyttesagen er nu afsluttet

Rapporten bekræfter billedet af en dybt ulykkelig sag, hvor kriminelle er lykkedes med at snyde fælleskassen for et kæmpe beløb, siger skatteministeren

Skatteministeriet
Justitsministeriet
Portræt af Karsten Lauritzen på kontoret i Skatteministeriet
Foto: Les Kaner

Efter at have undersøgt den såkaldte udbyttesag har advokatfirmaet Bech-Bruun afsluttet sin redegørelse, som nu offentliggøres. Redegørelsen udtrykker samme kritik af skattemyndighederne som tidligere undersøgelser fra bl.a. Rigsrevisionen. Undersøgelsesleder Lars Lindencrone Petersen har på skatteministerens foranledning netop orienteret Folketingets partier om undersøgelsen.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har afsluttet sin undersøgelse af sagen om formodet svindel med udbytteskat. I december sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget at iværksætte en uvildig undersøgelse af forløbet omkring formodet svindel med udbytteskat for 12,3 mia. kr. i perioden 2010-2015. Siden februar har Bech-Bruun – under ledelse af advokat Lars Lindencrone Petersen – arbejdet på redegørelsen, som nu offentliggøres.

Advokatundersøgelsen bekræfter det billede, som tidligere undersøgelser af bl.a. Rigsrevisionen også har påvist. Blandt andet konkluderer redegørelsen, at SKATs kontrol med udbytteskat var utilstrækkelig. At der var usikkerhed omkring ansvarsområderne på udbytteområdet i SKAT. At it-systemerne ikke fungerede tilfredsstillende. Og at Skatteministeriets tilsyn med SKAT i perioden med formodet svindel ikke var godt nok.

Bech-Bruun har vurderet en lang række embedsmænd i Skatteministeriet og SKATs mulige ansvar, men finder ikke grundlag for at der indledes sag om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod de pågældende.

SKATs konstituerede direktør Merete Agergaard har dog på baggrund af redegørelsens anbefaling besluttet at gennemføre tjenstlige samtaler med en direktør og underdirektør i SKAT med henblik på afklaring af forløbet fra modtagelse af de første oplysninger om mulig svindel frem til udbytterefusionen blev berostillet. De tjenstlige samtaler vil blive gennemført med bistand fra undersøgelsesleder Lars Lindencrone Petersen og advokat Lise Lauridsen fra Bech-Bruun. Herefter vil der blive taget stilling til det videre forløb.

Enigt folketing nedsatte undersøgelseskommission
Kort før sommerferien blev Folketingets partier enige om at nedsætte en undersøgelseskommission om SKAT, og det blev samtidig besluttet, at Bech-Bruuns advokatundersøgelse kan blive inddraget i undersøgelseskommissionens videre arbejde.

”Rapporten bekræfter jo billedet af en dybt, dybt ulykkelig sag, hvor kriminelle er lykkedes med at snyde fælleskassen for et kæmpe beløb. Jeg har fra starten ønsket, at vi kommer til bunds i sagen. Nu gennemfører SKAT tjenstlige samtaler som anbefalet i rapporten. Næste skridt er, at justitsministeren drøfter det videre forløb på baggrund af redegørelsen med Folketingets partier”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Der blev sat en stopper for den formodede svindel i august 2015, og siden da har skattemyndighederne på flere områder styrket udbytteområdet. Blandt andet er antallet af medarbejdere på udbytteområdet mangedoblet, ligesom der foretages bedre overvågning af pengestrømme.

Senest har regeringen fremlagt en model for den fremadrettede udbyttebeskatning. Det indebærer, at den hidtidige praksis med refusion af udbytteskat lukkes til fordel for en ordning, hvor udbyttet bliver beskattet med den korrekte sats allerede, når udbyttet udbetales.

I september 2017 nedsatte justitsministeren efter drøftelse med Folketingets partier undersøgelseskommissionen om SKAT. Skatteministeren har på den baggrund overdraget advokatundersøgelsen til justitsminister Søren Pape Poulsen, som har nedsat undersøgelseskommissionen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Som det fremgår af kommissoriet for undersøgelseskommissionen om SKAT, skal der - når advokatundersøgelsen er afsluttet - tages endelig stilling til om der skal ske en udvidelse af kommissoriet, så det også omfatter udbytteskattesagen. Som det også fremgår af kommissoriet, så skal hensynet til at undgå at kompromittere den strafferetlige efterforskning indgå i de overvejelser.

På den baggrund agter jeg i det nye år at indlede drøftelser med Folketingets partier om et kommissorium, der omfatter sagen om refusion af udbytteskat. Det vil selvsagt fortsat være væsentligt, at undersøgelsen i videst muligt omfang tilrettelægges, så den ikke skader den strafferetlige efterforskning”.

pdf (3,85 Mb)