Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Sygehuspatienter skal tilbydes en patientansvarlig læge

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået en aftale med Danske Regioner i samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger om en national model for patientansvarlige læger. Tanken er, at alle patienter skal tilbydes en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen i sygehusvæsnet.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Flere sygepatienter oplever, at der mangler sammenhæng i deres behandlingsforløb og kan have svært ved at finde ud af, hvem der har ansvar for deres behandling.

Det gælder især patienter, som har lange eller komplicerede forløb på tværs af flere afdelinger og sygehuse og er i kontakt med mange forskellige sundhedspersoner undervejs i deres behandlingsforløb.

Det manglende overblik og oplevelsen af, at ingen rigtig tager ansvar for behandlingsforløbet, kan skabe utryghed hos den enkelte patient, der kan blive bekymret for, om der er styr på behandlingen.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har derfor indgået en aftale med Danske Regioner, i samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger, om en national model for patientansvarlige læger.

Tanken er, at alle patienter skal tilbydes en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen i sygehusvæsnet.

Regeringen har skrevet ønsket om den patientansvarlige læge ind i sit regeringsgrundlag, og den nye aftale definerer, hvordan patientansvarlige læger skal udbredes, og hvordan lægerne og resten af sygehusvæsnet overordnet skal arbejde med den nye rolle.

”Alt for mange patienter oplever i dag, at der mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt i det danske sygehusvæsen. Det skal vi gøre noget ved. Med aftalen om den patientansvarlige læge baner vi vejen for en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på og ansvar for, hvad det næste skridt er i et behandlingsforløb”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Den patientansvarlige læge er ikke altid den behandlende læge, men altså ansvarlig for at patientens behandlingsplan følges, og at der sker fremskridt.

Der er ikke tale om en vagtordning, hvor den patientansvarlige læge skal være tilgængelig døgnet rundt, men lægen koordinerer patientforløbet i tæt samarbejde med andre relevante faggrupper.

Aftalen om en national model for patientansvarlige læger er udformet i samarbejde med Overlægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse.

Læs hele aftalen her: