Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Hvorfor har Danmark brug for helhedsplanen?

Regeringen

Danmark er et af de bedste lande i verden.

Vi har skabt et helt særligt sted på kloden. Et velfærdssamfund, hvor den enkelte har frihed og muligheder – og hvor vi passer godt på hinanden.

Generation efter generation er vi blevet rigere, friere, stærkere og sundere. Det er lykkedes, fordi generationerne før os har udviklet Danmark i takt med tiden. Og givet et bedre land videre til deres børn end det, de selv overtog fra deres forældre.

Det skal vi også gøre. Det er vores forpligtelse at styre Danmark sikkert i en verden, hvor meget forandrer sig på godt og ondt.

Store flygtningestrømme har presset os og resten af Europa. Frygtelige terrorhandlinger har ramt i flæng. Krige og konflikter rykker tættere på Europa. Uroen omkring os påvirker Danmarks sikkerhed og samhørighed på en måde, vi troede hørte fortiden til.

Globalisering, digitalisering og ny teknologi ændrer vores liv og samfund. Aldrig er det gået så stærkt. Aldrig har mulighederne været så mange. Og aldrig har kravene føltes så store. Samtidig trækker finanskrisen lange spor. Lande var på randen af fallit. Væksten har svært ved at bide sig fast, og Europa er under pres efter Storbritanniens beslutning om at træde ud af fællesskabet.

I en sådan tid skal vi ruste Danmark til fremtiden. Vi skal passe godt på vores land og fastholde vores frugtbare samspil med resten af verden. Vi er en del af verden og udfordringerne forsvinder ikke af sig selv.

Derfor fremlægger regeringen en helhedsplan, som vil gøre vores samfund stærkere, tryggere og mere robust.

En helhedsplan, som vil give hele Danmark flere gode jobs, stærkere virksomheder, en sundere offentlig økonomi og styr på flygtningestrømmen.

En helhedsplan, som vil give den helt almindelige hårdt arbejdende dansker højere indkomst, lavere skat, bedre velfærd, mere tryghed og flere muligheder. En helhedsplan, som vil give næste generation et bedre grundlag end vores eget.

Rettidig omhu

Det kan lade sig gøre, hvis vi justerer kursen nu. I rette tid.

I årene omkring finanskrisen gennemførte den daværende VK-regering store reformer, som greb alvorligt ind i danskernes hverdag. Dagpengeperioden blev halveret. Efterlønnen blev reformeret. Pensionsalderen blev hævet væsentligt. Det var det rigtige at gøre, men det var ubehageligt for mange.

Den situation skal vi ikke havne i igen. I stedet skal vi udvise rettidig omhu og foretage justeringer i dag, så vi ikke skal gribe drastisk ind på et senere tidspunkt.

Hvis vi vil skabe samme fremgang i levestandarden, som vi har oplevet, er vi nødt til at justere kursen og øge væksten i vores samfund.

Hvis vi vil have et dynamisk erhvervsliv, som kan klare sig i den internationale konkurrence og skaber gode, danske arbejdspladser, er vi nødt til at justere kursen og give dem bedre vilkår.

Hvis vi vil have råd til både at styrke den nære velfærd i familierne og finansiere vores fælles, offentlige kernevelfærd, er vi nødt til at justere kursen og skabe større råderum i den offentlige økonomi.

Hvis vi vil holde fast i vores danske værdier, kultur og sammenhængskraft, er vi nødt til at justere kursen og få bedre styr på tilstrømningen af flygtninge til Danmark.