Hvad tjener en minister?

Statsministeren og de øvrige ministres løn er fastsat ved lov. Her kan du se, hvor meget de tjener.

Regeringen samlet i Egetræ
Foto: Keld Navntoft

Statsministeren og de øvrige ministres vederlag er fastsat i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2020, jf. lov nr. 1579 af 27. december 2019.

For statsministerens vedkommende udgør vederlaget 125 pct. af grundbeløbet, mens vederlaget til udenrigsministeren, finansministeren samt til den minister, der er nummer 2 i statsrådsrækkefølgen (p.t. udenrigsministeren), udgør 110 pct. af grundbeløbet.

I tabellen nedenfor kan du se ministervederlagene før og efter nedsættelsen af grundbeløbet:

Minister

Grundbeløb*

1. april 2020**

Statsministeren

1.482.457

1.605.606,73

Finansministeren

1.304.562

1.412.933,92

Udenrigsministeren

1.304.562

1.412.933,92

Øvrige ministre

1.185.966

1.284.485,38

* Lov nr. 1579 af 27. december 2019. Midlertidigt nedsat med 5 pct. til og med 31. december 2020.
** Opskrevet med reguleringsprocent pr. 1. april 2020 på 8,3071 pct.

 

Der henvises til Moderniseringsstyrelsen for yderligere oplysninger om ministres vederlag, pension mv.

Klik her for at læse Moderniseringsstyrelsens faktaark om ministres vederlag, pension mv.