PensionsBonus

Regeringen
Ældre mennesker
Foto: Colourbox

Regeringen foreslår, at der indføres en PensionsBonus for personer med indkomster over 300.000 kr., der sparer op til pension. Den nye PensionsBonus vil sikre øget afkast af pensionsindbetalinger og øget tilskyndelse til dem, der ikke sparer op til alderdommen.

Den nye PensionsBonus skal ses i sammenhæng med det målrettede jobfradrag på 30 pct. af arbejdsindkomsten, der overstiger 150.000 kr.

Den nye PensionsBonus skal ses i sammenhæng med det målrettede jobfradrag på 30 pct. af arbejdsindkomsten, der overstiger 150.000 kr. PensionsBonus svarer til, at det målrettede jobfradrag for personer med en indkomst over 300.000 kr. gøres betinget af pensionsopsparing på fradragsberettigede ordninger. Dermed giver pensionsbonussen en direkte økonomisk tilskyndelse til at spare op til alderdommen for personer med en indkomst over 300.000 kr.  Det er kun for personer med en indkomst over 300.000 kr., at jobfradraget betinges af pensionsindbetalinger.

PensionsBonus er udformet ligesom det målrettede jobfradrag med et maksimalt fradrag på 17.000 kr. Det svarer til en skattelempelse på knap 4.500 kr. årligt.

For alle beskæftigede med en indkomst på over 300.000 kr., der indbetaler mere end 7¾ pct. af lønnen til pension, svarer pensionsbonussen præcist til det nye målrettede jobfradrag.

For personer med en arbejdsindkomst over 300.000 kr., der indbetaler mindre end 7¾ pct. af indkomsten til pension, vil pensionsbonussen afhænge af størrelsen af pensionsindbetalingen. For denne gruppe indføres en direkte økonomisk gevinst ved øget indbetaling til pension. De kan opnå PensionsBonus, svarende til det fulde jobfradrag på 17.000 kr., hvis de øger deres pensionsindbetalinger.

PensionsBonus gives for den del af de årlige pensionsindbetalinger, der overstiger 21.700 kr. Der kan maksimalt indgå pensionsindbetalinger svarende til 7¼ pct. af arbejdsindkomsten (svarende til en bidragsprocent på ca. 7¾ pct.).

Tjenestemandsansatte vil også kunne få den nye PensionsBonus, selvom de har særlige pensionsvilkår uden direkte pensionsindbetalinger.

Tilsammen indebærer målrettet jobfradrag og PensionsBonus, at alle fuldtidsbeskæftigede med lave indkomster, tjenestemænd og beskæftigede, der indbetaler mindst 7¾ pct. til pension, får en årlig skattelempelse på knap 4.500 kr.

PensionsBonus vil styrke det økonomiske incitament til pensionsopsparing. Det vil modvirke de utilsigtede samspilseffekter for beskæftigede, der i værste fald kan medføre tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Med bonussen nedsættes den effektive beskatning af arbejde og tjener dermed et dobbelt formål, da det både tilskynder til større pensionsopsparing og øget arbejdsindsats.