Afskaffelse af PSO-afgiften

Regeringen
Stikkontakt
Foto: Colourbox

Regeringen foreslår som en del af JobReformen og Vækst 2016, at PSO-afgiften og PSO-systemet afvikles over 6 år fra 2017 til 2022. PSO-afgiften reduceres med i gennemsnit ca. 3 øre pr. kWh i 2017 stigende til ca. 17¼ øre pr. kWh i 2022, hvor afgiften er fuldt afviklet.

Det vil i 2022 reducere elprisen inkl. moms og afgifter med i gennemsnit omkring 25 pct. for virksomhederne og omkring 10 pct. for husholdningerne.

Når PSO-afgiften fjernes, så reduceres udgifterne til el for husholdninger og virksomheder. Det giver husholdningerne en umiddelbar lempelse. Men erhvervenes PSO-lempelser vil også smitte af på husholdningerne. Varer og tjenester vil blive billigere, fordi el anvendt i

produktionen bliver billigere. Lønningerne vil også stige, fordi virksomhederne bliver mere produktive.

Afskaffelse af PSO-afgiften vil endvidere reducere virksomhedernes produktionsomkostninger, fremme grøn omstilling og løse EU-kritikken af det danske PSO-system.