Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Udspil

Sammen med borgeren

Finansministeriet

Et stærkt velfærdssamfund skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Det er derfor et paradoks, at de borgere og familier, der har det sværest, bliver mødt af den tætteste jungle af regler, kontaktpersoner og tilbud i mødet med den offentlige sektor. Alt for mange borgere og familier med komplekse problemer oplever et tungt og uigennemskueligt offentligt system med ukoordinerede og usammenhængende forløb. 

Med Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats vil regeringen gøre grundlæggende op med den måde, som den offentlige sektor møder borgerne på. For der er behov for, at hjælpen til borgere og familier tager udgangspunkt i deres samlede problemer og ressourcer – ikke i systemerne. Regeringen foreslår med reformen en række markante initiativer, der skal sikre en fundamental omstilling af indsatsen til de svageste borgere.

pdf (3,06 Mb)