Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
PUBLIKATION

National talentindsats for talentfulde elever

Undervisningsministeriet

Regeringen vil styrke indsatsen over for de mest talentfulde børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Derfor præsenterer undervisningsminister Merete Riisager en ny talentindsats, som skal sikre, at alle elever, uanset hvor de bor i Danmark, får opdaget og udviklet deres talent. Med indsatsen følger 65 millioner kroner fra 2019 og fire år frem.

 

Med regeringens nye talentindsats vil man sikre en systematisk og koordineret tilgang til at identificere og stimulere de allerdygtigste elever. Der skal derfor oprettes en ny national talentenhed, som skal understøtte en ensartet talentindsats, så det ikke bliver forhold, som hvor i landet man bor, eller om man tilfældigvis har en lærer, der har et særligt engagement inden for talentarbejde, der bliver afgørende for indsatsen. Talentenheden skal som en del af sit arbejde bidrage til regionale og lokale aktiviteter samt konkrete tiltag på skoler, hvor enheden for eksempel skal hjælpe med strategi og handlingsplaner om talentudvikling.

pdf (2,02 Mb)