Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Handlingsplan for FN's 17 verdensmål

Udenrigsministeriet
pdf (755 Kb)

Handlingsplan for FN’s verdensmål – Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

 

Regeringen vil yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene ved at følge op nationalt og internationalt.

• Handlingsplanen sætter rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene.

• Handlingsplanen danner afsæt for handling og partnerskaber på tværs af det danske samfund.

• Regeringen vil bidrage til at understøtte virksomhedernes engagement i verdensmålene med øje for både nye forretningsmuligheder og øgede forventninger til lokal og global bæredygtighed.

• Regeringen vil arbejde for en ambitiøs opfølgning på regionalt og globalt plan.