Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Rapport

Energikommissionens anbefalinger

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
pdf (8,04 Mb)

Energikommissionen har færdiggjort sit arbejde. Hovedbudskaberne i rapporten er, at der er brug for en ambitiøs og langsigtet energipolitik allerede fra 2020, hvis målet om et lavemissionssamfund i 2050 skal nås. Energikommissionen ser regeringens 2030 mål for vedvarende energi og EU’s forpligtelse for CO2, som trædesten på vejen mod 2050.

For at sikre en effektiv omstilling er der ifølge energikommissionen behov for et paradigmeskifte i energipolitikken, hvor vi udnytter det gode fundament, som vi står på, men også tager højde for, at verden forandrer sig.

Energikommissionen peger på, at energipolitikken i højere grad skal være markedsbaseret, at støtten til vedvarende energi skal udfases i takt med at den bliver konkurrencedygtig, og at etablering af et smart energisystem er en forudsætning for, at vi kan integrere vedvarende energi i energisystemet, opretholde en høj forsyningssikkerhed og sikre grundlaget for nye vækstområder i Danmarks teknologieksport.