Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet

Skatteministeriet

Kontrollen på motorområdet står over for at blive styrket markant. I alt tilføres ca. 50 mio. kr. til at styrke kontrollen. Det er regeringen netop blevet enige om med alle Folketingets partier.

Allerede i december tilkendegav partierne, at de ville lukke selvanmelderordningen for eksport af brugte køretøjer, efter den nye Motorstyrelse, Rigsrevisionen og DR Kontant afdækkede en række udfordringer på området.

Nu er datoen fastsat. Selvanmelderordningen for eksport af brugte biler afskaffes den 1. juli 2020. Indtil da vil Motorstyrelsen øge kontroltrykket for eksporten af brugte biler markant. Samtidig er partierne enige om, at eksportørerne fremadrettet selv skal betale for værdifastsættelsen af egen lomme, og at der udpeges specielle synshaller, så vurderingen af køretøjerne sker på et ensartet grundlag, ligesom bødestørrelsen ved snyd fordobles.

 

pdf (688 Kb)