Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftale

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Finansministeriet

Regeringen og KL er enige om at løfte den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen. Pengene skal også gå til den nære sundhed og til kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Med aftalen målrettes samtidig 600 mio. kr. frigjorte midler til kommunal velfærd. Regeringen og KL er således enige om, at den borgernære kernevelfærd i kommunerne løftes med i alt 2,3 mia. kr. i 2019.

Samtidig etableres en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udligningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken. Kommunerne kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020, men tilskuddet er betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjer skatten i 2019 eller 2020.

pdf (303 Kb)