Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
REDEGØRELSE

Økonomisk redegørelse, august 2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Højkonjunkturen har i disse år solidt tag i Danmark. Det er langt fra første gang i danmarkshistorien, men situationen er nu alligevel noget særligt. Vi bliver båret frem af private hænder og reformer, der betyder, at fremgangen er holdbar.

2.954.222. Så mange personer var ifølge tal fra Danmarks Statistik i beskæftigelse i Danmark i 1. kvartal 2018. Det er en ny rekord. Med den prognose, regeringen fremlægger i dag, er der udsigt til nye rekorder på arbejdsmarkedet hver måned, og 3 millionermærket er inden for rækkevidde.

Vi har tidligere set eksempler på opsving uden rygrad, som faldt sammen. Sådan er det ikke denne gang. Det holdbare opsving er resultatet af et langt sejt træk, hvor reform efter reform har skabt grundlaget for, at dansk økonomi står stærkt. Reformerne betyder, at flere har fået foden indenfor på arbejdsmarkedet. Reformerne betyder, at vores velstand stiger. Reformerne betyder, at danskerne kan beholde flere af deres egne penge.

Den bomstærke økonomi danner et vigtigt fundament i en tid med flere udfordringer. Det ulmer i verdensøkonomien. De store lande står stejlt over for hinanden. Vi kan ikke tage medvind fra den globale økonomi for givet. Herhjemme vokser bekymringen for, om der kan skaffes nok arbejdsvillige hænder. Det stiller krav om en sikker styring, så højkonjunkturen kan vare ved, og flere kan skifte offentlig forsørgelse ud med arbejde. Det kalder på nye reformer, som kan styrke vækst og beskæftigelse i årene, der kommer.

pdf (2,18 Mb)