Nyhed

Økonomisk støtte til veteran initiativer

Forsvarsministeriet

De kommende dage sender Veterancentret svar på årets ansøgninger til Veteranpuljen. Formålet med Veteranpuljen er at støtte initiativer, der anerkender og gavner veteraner og pårørende. Der uddeles i alt 2 mio. kroner.

Idrætsaktiviteter, sommercamps, udflugter og julearrangementer. Det er nogle af de aktiviteter, som tidligere har modtaget støtte fra Veteranpuljen. De kommende dage sender Veterancentret svar på årets ansøgninger til puljen.

”Vores veteraner har ydet en vigtig indsats for samfundet og fortjener den bedste behandling. Jeg er glad for, at vi gennem Veteranpuljen bidrager til, at særligt de mange engagerede frivillige på veteranområdet kan gennemføre aktiviteter til gavn for vores veteraner og deres familier”, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Ansøgninger for næsten 6 millioner kroner

Veteranpuljen er i år uden et specifikt tema, men lægger vægt på aktiviteter, der anerkender veteraner og pårørende, initiativer af forbyggende, støttende og informerende karakter samt aktiviteter, der anerkender Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens indsats i internationale operationer.

Der er i år modtaget 114 ansøgninger til Veteranpuljen til en samlet værdi af ca. 5,7 millioner kroner. Heraf vil 71 initiativer og aktiviteter modtage støtte fra Forsvarsministeriet. Der er både ansøgere, der får delvise tilsagn om de beløb, de har søgt om, og ansøgere, der får det fulde beløb. De resterende 43 ansøgninger får afslag.

Nyheden om økonomisk støtte til veteran initiativer, kan findes på Forsvarsministeriets hjemmeside