Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Økonomisk håndsrækning til almene byggeprojekter

Indenrigs- og Boligministeriet

Almene byggeprojekter med samlet 1.400 boliger kan få godkendt anskaffelsessummer, som er op til 20 pct. over maksimumsbeløbet. Desuden reguleres maksimumsbeløbet ekstraordinært med 5,5 pct.

Bygge- og anlægsbranchen er præget af et betydeligt kapacitets- og prispres. Fremgangen i byggeaktiviteten og de meget høje energipriser har ført til kraftige stigninger i priserne på byggematerialer. Denne udvikling gør det vanskeligt for almene boligorganisationer at holde de samlede byggeomkostninger under det lovbestemte maksimumsbeløb for alment byggeri.
For at lægge en dæmper på kapacitetspresset i bygge- og anlægssektoren, er almene renoveringsprojekter udskudt, og almene boligorganisationer har fået mulighed for udskyde projektering og udbud af nybyggerier til et senere tidspunkt, hvor kapacitetspresset i bygge- og anlægssektoren aftager.
Der er imidlertid en række almene byggeprojekter, som har ligget klar til at blive opført siden årsskiftet, men som ikke har kunnet holdes inden for maksimumsbeløbet. For at få disse byggerier i gang åbnes der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende en anskaffelsessum, som er op til 20 pct. højere end maksimumsbeløbet.
Maksimumsbeløbet forhøjes desuden ekstraordinært med 5,5 pct. for at tage højde for prisudviklingen siden årsskiftet.

”Jeg er meget glad for, at vi med disse initiativer kan skabe mulighed for at opføre flere almene boliger. Regeringen har en klar ambition om at skabe mere blandede byer med flere almene boliger. Derfor har vi i en tid med stigende byggepriser fundet det nødvendigt at fravige maksimumsbeløbet på en måde, som er afbalanceret i forhold til presset på bygge- og anlægsbranchen,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Nyheden om de almene byggeprojekter kommer fra Indenrigs- og Boligministeriet.