Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Økonomiaftale med regionerne løfter sundhedsområdet

Finansministeriet
Sundhedsministeriet

Økonomiaftale med regionerne løfter sundhedsområdet med 1,185 mia. kroneroner i 2022 og dækker regionernes covid-19-udgifter

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2022. Aftalen løfter sundhedsområdet i 2022 med 1,185 mia. kroner. Samtidig kompenseres regionerne i 2021 for deres udgifter forbundet med covid-19, så velfærden sikres trods den ekstraordinære situation. Og så er der bl.a. aftalt forbedringer for fødende og styrket cybersikkerhed.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om rammerne for regionernes økonomi i 2022. Økonomiaftalen betyder et væsentligt løft af sundhedsområdet i 2022 på 1,185 mia. kroner Det kommer oveni økonomiaftalen for 2020, der indebar et løft på 1,5 mia. kroner og økonomiaftalen for 2021, der indebar et løft på 1,3 mia. kroner Hertil er der på finansloven for 2020 prioriteret 900 mio. kroner. i 2020 og frem og et yderligere løft på 300 mio. kroner i 2021 og frem til psykiatri og flere sygeplejersker.

Med aftalen for 2022 er der yderligere plads til en videreudvikling af sundhedsvæsnet og sikret finansiering af de udgifter, som følger med, når der med den demografiske udvikling kommer flere patienter, herunder medicinudgifter. Samtidig er der aftalt en række forbedringer for fødende og styrket cybersikkerhed.

Med aftalen leverer regeringen også på løftet om at dække regionernes udgifter til håndteringen af covid-19. Det gælder f.eks. indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr og en robust testkapacitet. Kompensationen vil sikre, at den ekstraordinære situation som følge af covid-19 ikke kommer til at gå ud over velfærden.

Hertil afsættes 15 mio. kroner til regional udvikling til medfinansiering af socialfondsmidler.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Coronakrisen skal ikke gå ud over danskernes velfærd. Derfor har vi indgået en aftale med regionerne, hvor vi igen i år tager coronaregningen, så det ikke rammer velfærden. Regeringen har også lovet, at der skal følge penge med, når der kommer flere børn og ældre. Det har vi indfriet med de to seneste økonomiaftaler, og det gør vi også med denne, som sikrer et betydeligt løft af sundhedsområdet på 1,185 mia. kroner."

Sundhedsminister Magnus Heunicke tilføjer:

"Regionerne har formået at løse store udfordringer hurtigt og fleksibelt under coronakrisen, og vi er i den aktuelle smittesituation tilbage på et næsten normalt driftsniveau. Det er imponerende. Med aftalen for regionernes økonomi sikroneres det nu, at velfærden og sundhedsvæsenet videreudvikles på trods af den ekstraordinære situation, vi har været i. Vi løfter bl.a. fødselsområdet og skaber mere tryghed for de fødende og deres familier ved eksempelvis at indføre fødselsforberedelse i mindre hold og gøre telefonrådgivning mere tilgængelig. Samtidig er vi enige om at styrke lægedækningen i hele landet, også uden for de større byer."

På anlægsområdet er der aftalt et anlægsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne på 4,0 mia. kroner, et niveau for øvrige anlæg på 2,5 mia. kroner. Hertil indgår et løft på 750 mio. kroner til investeringer i it og medicoudstyr og 100 mio. kroner til styrket cybersikkerhed i regionerne.

Aftalen indebærer også, at regionerne skal reducere deres brug af eksterne konsulenter med yderligere 100 mio. kroner årligt fra 2025 og frem, så den samlede omprioritering fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 200 mio. kroner årligt fra 2025.

Læs mere økonomiaftalen på Finansministeriets hjemmeside.