Publikation

Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

Reform af førtidspension og fleksjob