Publikation

Øget indsigt gennem globalt udsyn

flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer