Terrorbekæmpelse

Billede af blomster foran Krudttønden på Østerbro
Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

Terrorbekæmpelse
ISIL og en række andre kyniske terrorgrupper er årsag til, at den internationale terrortrussel fortsat er meget aktuel. Terrorgruppernes omfattende propaganda bidrager til radikalisering af unge muslimer i både Mellemøsten, det nordlige Afrika og Europa. Europa har det seneste år oplevet voldsomme terrorangreb.

Vi ved, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Vi vil ikke tolerere, at folk bosat i Danmark deltager i ISIL’s kamp mod vores grundlæggende værdier, i målrettede overgreb mod civile og i ekstremistisk propaganda. Vi skal sikre vores samfunds modstandskraft mod terror. Og det er afgørende for regeringen, at vi i den forbindelse har og fastholder den rigtige balance mellem hensynet til en effektiv terrorbekæmpelse og hensynet til borgernes retssikkerhed.

Logning
Politiet skal have effektive og moderne efterforskningsredskaber, så de kan bekæmpe kriminalitet og beskytte os alle. Regeringen vil derfor i begyndelsen af 2017 fremlægge nye regler om logning, der målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder.

Politi og efterretningstjenester
Regeringen vil sikre, at politi og efterretningstjenester har de rette redskaber til at imødegå og bekæmpe terror. Vi skal fortsat med fast hånd sætte ind over for religiøs radikalisering og ekstremisme. Vi skal sikre, at alle relevante danske ressourcer bliver udnyttet bedst muligt i kampen mod terror.

Evaluering af PET-loven
Regeringen ønsker, at der er klare og tidssvarende regler for PET’s virksomhed, og at der er en ordentlig og balanceret kontrol med tjenesten. Det er med til fortsat at understøtte danskernes tillid til PET’s arbejde.

Regeringen vil med inddragelse af uafhængige efterretningseksperter, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og PET udarbejde en rapport om erfaringerne med PET-loven. Rapporten skal blandt andet indeholde en evaluering af lovens betydning for kvaliteten og effektiviteten af PET’s opgavevaretagelse, samt om tilsynet har den fornødne styrke og kompetence. Evalueringen skal være færdig den 1. januar 2018.

Antiradikalisering
Negative kræfter fra ekstremistiske miljøer – både i og uden for Danmark – udfordrer sikkerheden og sammenhængskraften i vores samfund. Regeringen vil målrettet bekæmpe de mørke kræfter, der ønsker vold, had og undertrykkelse. Vi skal insistere på at leve et frit liv. Det er noget, vi skal kæmpe for og beskytte. Derfor er der brug for en ekstra indsats, så vi kan forebygge og bekæmpe den radikalisering, som er en af de største trusler mod vores fællesskab. Med finanslovsaftalen for 2017 er der taget et væsentligt skridt. Der er afsat midler i de kommende år til en styrkelse af indsatsen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering.

Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside